Pozemky zemědělské v obci Střítež nad Ludinou

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 16 dnů 2 hodiny 11 minut 33 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 2/2021
Nejnižší podání 2.104.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajOlomoucký kraj
OkresPřerov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 2/2021
Začátek dražby30.06.2021 11:00
Konec dražby30.06.2021 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání2.104.000 Kč
Cena předmětu dražby2.630.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol22021
Specifický symbolRČ nebo IČ
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
 3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Pozemky p.č.3684 a 3776 jsou zemědělského charakteru a jsou takto i využívány. Na pozemcích p.č.3968, 3685, a 3973 se nacházejí břehové porosty. Pozemky p.č.3970 a 3971 jsou příjezdy na pozemek p.č.3684. • Pozemek parc. č. 3684 o výměře 45367 m2, vedený jako orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

 • Pozemek parc. č. 3776 o výměře 68165 m2, vedený jako orná půda, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

 • Pozemek parc. č. 3685 o výměře 338 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití zeleň,

 • Pozemek parc. č. 3968 o výměře 155 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití zeleň,

 • Pozemek parc. č. 3970 o výměře 170 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,

 • Pozemek parc. č. 3971 o výměře 202 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,

 • Pozemek parc. č. 3973 o výměře 469 m2, vedený jako ostatní plocha, způsob využití zeleň,

   

  vše zapsané na listu vlastnictví č. 67, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Hranice, v katastrálním území a v obci Střítež nad Ludinou, Okres Přerov.


 Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 14.6.2021 v 10:00 hodin
2. termín dne 15.6.2021 v 10:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje v kanceláři dražebníka, to je v kanceláři společnosti Dražby.net s.r.o., se sídlem v Olomouci, ulice Sokolská čp. 584/11, PSČ 779 00 (1. poschodí).
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:


Ke dni vydání dražby nepřihlásil dosud žádný z dražebních věřitelů žádnou svoji pohledávku.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Střítež nad Ludinou, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace