Rodinný dům a podíl 1/2 pozemku obec Heřmanův Městec, okr. Chrudim

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 23882/09-MG
Nejnižší podání 956.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajPardubický kraj
OkresChrudim
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 23882/09-MG
Začátek dražby15.06.2021 09:00
Konec dražby15.06.2021 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Gomolová
telefon: 544 508 311,
m.gomolova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání956.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.435.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175837/6800
Variabilní symbol2388209
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o nemovitostní celek sestávající z:

I) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 958 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Heřmanův Městec, č.p. 636, rod. dům (LV č. 3779) a pozemku p.č. 455/32 - zahrada, vše LV č. 555, vše v k.ú. Heřmanův Městec, obec Heřmanův Městec, okres Chrudim.

II) nemovité věci - objektu č.p. 636, rod. dům, příslušející k části obce Heřmanův Městec, na pozemku p.č. St. 958 (LV č. 555), LV č. 3779, v k.ú. Heřmanův Městec, obec Heřmanův Městec, okres Chrudim.


Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům s částečně využitým podkrovím pod stanovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části města Heřmanův Městec, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Jonášova 636, 538 03 Heřmanův Městec. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 455/30 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Heřmanův Městec, náměstí Míru 4, 538 03 Heřmanův Městec. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením.
Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcné břemeno spoluužívání, oprávnění pro Stehlík Josef, Jonášova 636, 53803 Heřmanův Městec, nar. 14.11.1936, povinnost k, Stavba: Heřmanův Městec, č.p. 636


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jonášova 636, Adresa, Heřmanův Městec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace