Dražba podílu id. 1/4 pozemků v obci Věcov, okr. Žďár nad Sázavou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 09324/12-153
Nejnižší podání 10.160 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

001952d1
10.160 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
001952d1 10.160 Kč 1.6.2021 13:39:26.466843

KrajVysočina
OkresŽďár nad Sázavou
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 09324/12-153
Začátek dražby01.06.2021 13:30
Konec dražby01.06.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání10.160 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.240 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110932412
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 k pozemku p.č. 305/37 - orná půda, a pozemku p.č. 300/5 – lesní pozemek, v k.ú. Jimramovské Pavlovice, obec Věcov, okres Žďár nad Sázavou, které jsou situovány ve východní části katastrálního území a s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek p.č. 305/37 je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. Pozemek p.č. 300/5 je součást výběžku lesa do polí.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Věcov, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace