Zahrada obec Svatoňovice, okr. Opava

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 16754/11-MG
Nejnižší podání 38.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 9

Nejvyšší podání

4868efe8
58.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4868efe8 58.000 Kč 15.6.2021 10:02:48.707773
8dd521cb 53.000 Kč 15.6.2021 10:02:06.246644
4868efe8 52.000 Kč 15.6.2021 10:01:06.156606
8dd521cb 47.000 Kč 15.6.2021 10:00:09.003828
4868efe8 46.000 Kč 15.6.2021 9:58:55.808227
8dd521cb 41.000 Kč 15.6.2021 9:58:11.296764
4868efe8 40.000 Kč 15.6.2021 9:53:11.148574
8dd521cb 39.000 Kč 15.6.2021 9:45:41.636613
183d3b0a 38.000 Kč 15.6.2021 9:32:06.930277

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 16754/11-MG
Začátek dražby15.06.2021 09:30
Konec dražby15.06.2021 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Gomolová
telefon: 544 508 311,
m.gomolova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání38.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)57.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175319/6800
Variabilní symbol1675411
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o nemovitou věc - pozemek p.č. 185/4 - zahrada, v k.ú. Svatoňovice, obec Svatoňovice, okres Opava, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Svatoňovice. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2341/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Svatoňovice, č.p. 70, 747 87 Svatoňovice, kdy skutečný přístup k pozemku je ke dni ocenění navíc přes pozemek p.č. St. 11, který je ve vlastnictví jiného subjektu.

Dle platného územního plánu obce Svatoňovice je pozemek zahrnut v plochách jako: „Plochy bydlení individuální - RD“.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová, Exekutorský úřad Nový Jičín, se sídlem Štefánikova 1977/9, 741 01 Nový Jičín, ve výši 3.151,- Kč, 8 skupina, pořadí – den doručení přihlášky, tj. 29.4.2021

Přihláška č.l. 116 doručena dne 29.04.2021, doplnění č.l. 130

 

2/ SMART Capital a.s., IČ: 268 65 297, sídlo: Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00 Olomouc, ve výši 74.438,20 Kč, 4. skupina, pořadí – den zahájení exekučního řízení, tj. 15.06.2015

 Přihláška č.l. 124 doručena dne 02.6.2021, doplnění č.l. 130

 

3/ Česká televize, se sídlem Kavčí hory, 140 70 Praha 4, IČ: 00027383, práv. zast. JUDr. Dalibor Kalcso, advokát, se sídlem Resslova 956, 500 02 Hradec Králové, ve výši 9.868,39 Kč, 3. skupina

 Přihláška č.l. 131 doručena dne 11.06.2021


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Svatoňovice, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace