Rodinný dům Obecnice, okr. Příbram

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 04877/20-VS
Nejnižší podání 660.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajStředočeský kraj
OkresPříbram
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 04877/20-VS
Začátek dražby15.06.2021 10:00
Konec dražby15.06.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Veronika Švábová
telefon: 544 508 311,
v.svabova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání660.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)990.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184231/6800
Variabilní symbol487720
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dřevěný, přízemní částečně podsklepený rodinný dům podlažími pod mansardovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Obecnice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Parkování je možné na negarantovaném místě. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č.
996/15 - ostatní plocha, přes pozemek p.č. 929/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Obecnice, č. p. 159, 262 21 Obecnice a přes pozemky p.č. St. 114/1 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 254/3 - zahrada, které jsou ve vlastnictví jiných vlastníků (přístup není právně zajištěn). Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, studnu (situovanou na pozemku p.č. 254/3), žumpu. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 2+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle sdělení vlastníka z roku 1932. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků. V roce 1995 byla provedena modernizace sociálního zázemí, položeny nové podlahové krytiny. V roce 2010 byl na objekt proveden nový nátěr. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bude zveřejněno na úřední desce exekutora po konání první dražby


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Obecnice 257, Adresa, Obecnice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace