Výrobní a skladovací areál v obci Uničov + movité věci

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 7/2021
Nejnižší podání 49.650.000 Kč
Minimální příhoz 50.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 49

Nejvyšší podání

54cf5cf9
115.050.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
54cf5cf9 115.050.000 Kč 4.8.2021 14:28:38.845176
39e4d1af 115.000.000 Kč 4.8.2021 14:28:31.870762
54cf5cf9 114.950.000 Kč 4.8.2021 14:24:08.018655
39e4d1af 114.900.000 Kč 4.8.2021 14:24:00.927728
54cf5cf9 114.850.000 Kč 4.8.2021 14:19:37.758286
39e4d1af 114.800.000 Kč 4.8.2021 14:19:30.667783
54cf5cf9 114.750.000 Kč 4.8.2021 14:14:54.715800
39e4d1af 114.700.000 Kč 4.8.2021 14:14:41.241264
54cf5cf9 114.650.000 Kč 4.8.2021 14:09:51.621305
39e4d1af 114.600.000 Kč 4.8.2021 14:09:40.385522
54cf5cf9 114.550.000 Kč 4.8.2021 14:05:19.000161
39e4d1af 114.500.000 Kč 4.8.2021 14:05:03.407634
54cf5cf9 114.450.000 Kč 4.8.2021 14:00:25.843699
39e4d1af 114.400.000 Kč 4.8.2021 14:00:12.035069
54cf5cf9 113.400.000 Kč 4.8.2021 13:55:58.543963
39e4d1af 113.350.000 Kč 4.8.2021 13:52:36.236803
54cf5cf9 112.350.000 Kč 4.8.2021 13:48:23.493501
39e4d1af 112.300.000 Kč 4.8.2021 13:47:51.167018
54cf5cf9 111.300.000 Kč 4.8.2021 13:43:35.487004
39e4d1af 111.250.000 Kč 4.8.2021 13:39:30.564868
54cf5cf9 110.250.000 Kč 4.8.2021 13:37:10.630781
39e4d1af 105.250.000 Kč 4.8.2021 13:33:29.916486
54cf5cf9 104.250.000 Kč 4.8.2021 13:33:07.447334
39e4d1af 104.200.000 Kč 4.8.2021 13:32:46.449908
54cf5cf9 103.200.000 Kč 4.8.2021 13:32:17.789753
39e4d1af 103.150.000 Kč 4.8.2021 13:31:32.860786
54cf5cf9 102.150.000 Kč 4.8.2021 13:30:46.089339
39e4d1af 102.100.000 Kč 4.8.2021 13:30:26.006713
54cf5cf9 101.100.000 Kč 4.8.2021 13:29:51.663758
39e4d1af 101.050.000 Kč 4.8.2021 13:28:28.803417
54cf5cf9 100.050.000 Kč 4.8.2021 13:27:01.338935
39e4d1af 100.000.000 Kč 4.8.2021 13:23:39.226728
54cf5cf9 97.850.000 Kč 4.8.2021 13:22:33.396664
39e4d1af 96.850.000 Kč 4.8.2021 13:22:15.596765
54cf5cf9 91.850.000 Kč 4.8.2021 13:21:20.714811
39e4d1af 90.850.000 Kč 4.8.2021 13:20:18.031926
54cf5cf9 85.850.000 Kč 4.8.2021 13:19:39.641734
39e4d1af 84.850.000 Kč 4.8.2021 13:14:51.506753
54cf5cf9 79.850.000 Kč 4.8.2021 13:14:19.305020
39e4d1af 74.850.000 Kč 4.8.2021 13:13:27.868257
54cf5cf9 69.850.000 Kč 4.8.2021 13:13:02.290124
39e4d1af 64.850.000 Kč 4.8.2021 13:12:31.513772
54cf5cf9 59.850.000 Kč 4.8.2021 13:11:21.194713
39e4d1af 54.850.000 Kč 4.8.2021 13:09:37.283809
54cf5cf9 49.850.000 Kč 4.8.2021 13:02:33.949751
39e4d1af 49.800.000 Kč 4.8.2021 13:01:37.344937
54cf5cf9 49.750.000 Kč 4.8.2021 13:01:26.918066
39e4d1af 49.700.000 Kč 4.8.2021 13:00:48.725287
54cf5cf9 49.650.000 Kč 4.8.2021 13:00:30.230657

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 7/2021
Začátek dražby04.08.2021 13:00
Konec dražby04.08.2021 13:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání49.650.000 Kč
Cena předmětu dražby74.463.287 Kč
Minimální výše příhozu50.000 Kč
Dražební jistota5.900.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol72021
Specifický symbolRČ nebo IČ
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
 3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis


 1. Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:


 


 • Pozemek parc. č. St. 950/1 o výměře 77560 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr,


 • Pozemek parc. č. St. 950/5 o výměře 244 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

  Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 950/5,               

 • Pozemek parc. č. St. 950/6 o výměře 3300 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

  Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 950/6,               


 • Pozemek parc. č. St. 950/10 o výměře 127 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr,

 • Pozemek parc. č. St. 950/11 o výměře 358 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

  Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 950/11,

 • Pozemek parc. č. St. 950/15 o výměře 1031 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

  Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 950/15,

 • Pozemek parc. č. St. 950/17 o výměře 1124 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

  Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 950/17,

 • Pozemek parc. č. St. 950/18 o výměře 1678 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

  Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 950/18,

 • Pozemek parc. č. St. 950/24 o výměře 380 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

  Součástí je stavba: bez čp/če, výroba

  Stavba stojí na pozemku parc. č.: St. 950/24,

   

  vše zapsané na listu vlastnictví č. 5062, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Olomouc, v katastrálním území a v obci Uničov, okres Olomouc.

   

  (dále také jen „předmět dražby“)


 


Předmět dražby uvedený shora byl podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), navrhovatelem dražby zahrnut do soupisu majetkové podstaty dlužníka společnosti CARMAN, a.s., IČ: 26138891, se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě pod sp.zn. B 2627.


 


Nemovité věci, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovolné, jsou ve výlučném vlastnictví společnosti CARMAN, a.s., IČ: 26138891, se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě pod sp.zn. B 2627.


 


Způsob zpeněžení nemovitých věcí a volba dražebníka byla navrhovatelem provedena v souladu s pokynem zajištěného věřitele, jeho právním nástupcem Property benefits s.r.o., IČ: 07213468, se sídlem Horní lán 445/1, Slavonín, 783 01 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 74948, ze dne 25.3.2021.


 


b. Předmětem dražby jsou movité věci, a to:

Soupis movitých věcí:


               


(číslování dle znaleckého posudku)


 


01. Sušárna Vaniček                                                                                                  40 000 CZK bez DPH


02. Sušárna SRV2-technologie                                                                                8 000 CZK bez DPH


03. Manipulační vozík BALJER-ZEMBROD                                                      90 000 CZK bez DPH


04. Kuchyňská linka CARMAN                                                                            10 000 CZK bez DPH


05. Kamerový systém                                                                                                 8 000 CZK bez DPH


06. Klimatizace-administrativní budova CARMAN                                           7 000 CZK bez DPH


07. Hydraulická ruka                                                                                                              220 000 CZK bez DPH


09. Zdroj OZE-technologie kotelny                                                                  3 500 000 CZK bez DPH


10. Technologická linka pilnice pro zpracování kulatiny                                           1 700 000 CZK bez DPH


11. Konvenční sušárna řeziva MÜHLBOCK                                                     300 000 CZK bez DPH


12. Technologický uzel rámové pily                                                                     100 000 CZK bez DPH


14. ---


15. ---


16. ---


17. ---


18. ---


19. Adsorpční sušička DRYTEK model 120                                                          25 000 CZK bez DPH


20. Sušárny DOSYMA-2 ks                                                                                     300 000 CZK bez DPH


21. Technologická linka DOSYMA na pořez                                                  4 000 000 CZK bez DPH


22. Rozmítací linka DETTO s automatickým posunem                                   450 000 CZK bez DPH


23. Dopravníkový systém DETTO                                                                        180 000 CZK bez DPH


27. Sekačka mlýnová                                                                                               60 000 CZK bez DPH


28. Zkracovací pila MJ-FP-1192/16                                                                       30 000 CZK bez DPH


29. Hydraulický napínák TŐHRESS                                                                      80 000 CZK bez DPH


30. Sekačka SA 25 s bubnem                                                                                 140 000 CZK bez DPH


31. Pila 4 sekční s příslušenstvím                                                                           180 000 CZK bez DPH


32. Hydraulické zvedání válců                                                                               65 000 CZK bez DPH


33. Dopravníkový systém Čkyně                                                                            20 000 CZK bez DPH


34. Měřící systém KESAT                                                                                         10 000 CZK bez DPH


35. Dopravníkový systém JKS                                                                              30 000 CZK bez DPH


36. Kontejner-kancelář expedice                                                                             75 000 CZK bez DPH


37. T-profily betonové pro kulatinu                                                                        80 000 CZK bez DPH


38. Panely betonové zatěžovací                                                                            50 000 CZK bez DPH


39. Protihluková konstrukce                                                                                       3 500 CZK bez DPH


40. Záložní zdroj Astip                                                                                                 8 000 CZK bez DPH


41. Regulační a monitorovací systém HMP                                                          8 000 CZK bez DPH


42. Drtič dřevěného odpadu (vyřazen z evidence)                                                        0 CZK


43. Dvojřetězový dopravník na kulatinu                                                                        0 CZK


 


Celkem bez DPH:                      11.777.500,- Kč


Celkem s DPH 21%: 14.250.775,- Kč


 


(dále také jen „předmět dražby“)


 


Předmět dražby uvedený shora byl podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), navrhovatelem dražby zahrnut do soupisu majetkové podstaty dlužníka společnosti CARMAN, a.s., IČ: 26138891, se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě pod sp.zn. B 2627.


 


Movité věci, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovolné, jsou ve výlučném vlastnictví společnosti CARMAN, a.s., IČ: 26138891, se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  Ostravě pod sp.zn. B 2627.


 


Způsob zpeněžení movitých věcí a volba dražebníka byla navrhovatelem provedena v souladu s pokynem zajištěného věřitele panem Romanem Planičkou, naroz. v roce 1969, bytem Uherské Hradiště, Polní 778, ze dne 25.3.2021.


 


Způsob zpeněžení movitých věcí a volba dražebníka byla navrhovatelem provedena v souladu s pokynem zajištěného věřitele společností SPORT RELAX E&S spol. s r.o., IČ: 268 04 735, se sídlem Poděbradova 751/2, 784 01 Litovel, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 26449, ze dne 24.3.2021.


 


c. Předmětem dražby jsou movité věci, a to:


 


Soupis drobného majetku:


 


(číslování dle znaleckého posudku)


 


01) Skříňka dřevěná 3 ks                                                                                        300 CZK bez DPH


02) Skříňka plná 2 ks                                                                                                              360 CZK bez DPH


03) Kalkulačka SHARP                                                                                          450 CZK bez DPH


04) Kalkulačka SHARP                                                                                          450 CZK bez DPH


05) Stahovák                                                                                                            500 CZK bez DPH


06) Svěrák                                                                                                                 650 CZK bez DPH


07) Vozík na plynové láhve.                                                                                  250 CZK bez DPH


08) Svěrák ruční.                                                                                                      750 CZK bez DPH


09) Sklíčidlo                                                                                                              350 CZK bez DPH


10) Bruska BAD 40                                                                                                 850 CZK bez DPH


11) Hydraulická ohýbačka                                                                                    300 CZK bez DPH


12) Nůžky pákové                                                                                                   350 CZK bez DPH


13) Dispenzor vody                                                                                                  500 CZK bez DPH


14) Kolo horské                                                                                                        400 CZK bez DPH


15) Hasicí přístroje 14 ks                                                                                   4 200 CZK bez DPH


16) ---


17) ---


18) ---


19) ---


20) Soustruh univ. UNION                                                                                     750 CZK bez DPH


21) Vrtačka stojan. BK 32                                                                                     300 CZK bez DPH


22) Soustruh SU 50A-1500.                                                                               1 600 CZK bez DPH


23) Frézka univ. FA-3-AU.                                                                                 1 200 CZK bez DPH


24) Pila na kov ON 253                                                                                           450 CZK bez DPH


25) Soustruh S 1-250/1500                                                                                     700 CZK bez DPH


26) Pila na kov PK 10                                                                                              500 CZK bez DPH


27) Ohýbačka pl. X010002A, délka 110 cm.                                                     150 CZK bez DPH


28) Svářečka SPD 315                                                                                            100 CZK bez DPH


29) Vozík D35                                                                                                          900 CZK bez DPH


30) Startovací zaříz. APS 55M                                                                              400 CZK bez DPH


31) ---


32) Trezor NT5 MS                                                                                            14 000 CZK bez DPH


33) Jednací stůl 2 ks                                                                                            1 200 CZK bez DPH


34) Nokia 3120.                                                                                                          50 CZK bez DPH


35) Program Psion. 10 ks                                                                                            0 CZK bez DPH


36) Dispenzor WETRA                                                                                            300 CZK bez DPH


37) Klimatizace 2 ks                                                                                            1 300 CZK bez DPH


38) Dispenzor WETRA                                                                                            350 CZK bez DPH


39) Reproduktory 4 ks                                                                                            800 CZK bez DPH


40) GSM brána                                                                                                   1 200 CZK bez DPH


41) Svářečka ALFIN 150 E                                                                               2 500 CZK bez DPH


42) Klimatizace                                                                                                    1 000 CZK bez DPH


43) Televize plazmová                                                                                       1 200 CZK bez DPH


44) Skříň na prospekty                                                                                            800 CZK bez DPH


45) Skříň na lednici                                                                                                  800 CZK bez DPH


46) Lednice                                                                                                                500 CZK bez DPH


47) Křeslo Robin 8 ks                                                                                          1 600 CZK bez DPH


48) Odpad. koš 201 mat.                                                                                        200 CZK bez DPH


49) Odpad. koš 301 mat.                                                                                        250 CZK bez DPH


50) Věšák Felix 2 ks                                                                                                 500 CZK bez DPH


51) Věšák Felix                                                                                                             0 CZK bez DPH


52) Mikrovlnná trouba BAUMATIC 4 ks                                                      1 000 CZK bez DPH


53) Myčka nádobí BAUMATIC                                                                           800 CZK bez DPH


54) Držák na plazmy                                                                                                              400 CZK bez DPH


55) Držák na plazmy                                                                                                              450 CZK bez DPH


56) Felicia Pick Up 2M6 4104                                                                           3 000 CZK bez DPH


57) Chladnička Hyundai                                                                                        450 CZK bez DPH


58) Zabezpečovací ústředna                                                                             2 200 CZK bez DPH


59) LCD TV LG 37LC41 2 ks                                                                           1 600 CZK bez DPH


60) Sedací souprava Pepone                                                                             1 200 CZK bez DPH


61) Telefon MDA VARIO III                                                                                    0 CZK bez DPH


62) Notebook Sony                                                                                                  60 CZK bez DPH


63) Kanc. židle Lextra 482-CP 2 ks                                                                2 200 CZK bez DPH


64) Válenda 10 ks                                                                                              1 000 CZK bez DPH


65) Ocelový kontejner 11 m3                                                                          4 500 CZK bez DPH


66) Sprcha, sprchový set                                                                                           80 CZK bez DPH


67) Sprcha ruční                                                                                                         50 CZK bez DPH


68) Vystřeďovací vozík 1 LA7                                                                         1 700 CZK bez DPH


69) PRL Xerox Phaser tiskárna.                                                                            250 CZK bez DPH


70) Vaničky Jika 4 ks                                                                                              200 CZK bez DPH


71) Klič momentový. na kola osobních vozidel.                                                               650 CZK bez DPH


72) Křovinořez Stihl FS 260-C                                                                          2 000 CZK bez DPH


73) Buben 4Z 25M                                                                                                  120 CZK bez DPH


74) Rozmetač hnojiv KRH-03/3                                                                      1 900 CZK bez DPH


75) Televizor                                                                                                             800 CZK bez DPH


76) Mikrovlnná trouba SENCOR SMW 2917                                                    150 CZK bez DPH


77) iPhone 5, 64 GB black                                                                                          0 CZK bez DPH


78) 2-5-X kompresor (jelení pramen).                                                                  300 CZK bez DPH


79) 2 díl pracovní židle-šedý potah                                                                      800 CZK bez DPH


80) Kalkulačka Citizen                                                                                             70 CZK bez DPH


81) Vozík dílenský                                                                                              1 300 CZK bez DPH


82) MORA VDS 630 C                                                                                       1 900 CZK bez DPH


83) AKU-vrtačka                                                                                               1 900 CZK bez DPH


84) Paletizační vidle                                                                                          3 100 CZK bez DPH


85) UD180C hodiny digitální venkovní                                                          1 700 CZK bez DPH


86) Fotoaparát NIKON                                                                                           250 CZK bez DPH


87) Magnet                                                                                                          1 200 CZK bez DPH


88) Invertor Kitin 170                                                                                         1 100 CZK bez DPH


89) Zvedák řetězový                                                                                                           1 300 CZK bez DPH


90) Snímač KOS                                                                                                1 100 CZK bez DPH


91) Adaptér KOS USB                                                                                             700 CZK bez DPH


92) Datový čip s klíčenkou                                                                                    250 CZK bez DPH


93 WSOK Standard                                                                                                 100 CZK bez DPH


94) Vozík paletový                                                                                                  750 CZK bez DPH


95) Termokamera aku DeWALT                                                                          900 CZK bez DPH


96) Pila ocaska RT-AP                                                                                       1 100 CZK bez DPH


97) Kleště lisovací NL 246 250-NGT                                                                   120 CZK bez DPH


98) Elektrická varná deska                                                                                    950 CZK bez DPH


99) Lisovací kleště                                                                                                   900 CZK bez DPH


100) Toshiba Satellite Pro C50                                                                              400 CZK bez DPH


101) Stahovák ramenný                                                                                    2 100 CZK bez DPH


102) Elektr. vysavač ISS35-S-Fpříslušenstvim                                              2 700 CZK bez DPH


103) Zvedák 15T                                                                                                 1 200 CZK bez DPH


104) Měřidlo                                                                                                              700 CZK bez DPH


105) Stahovák tříramenný                                                                                     950 CZK bez DPH


106) Fujitsu Esprimo P900                                                                                 1 000 CZK bez DPH


107) Toshiba Tecra Z50                                                                                     2 500 CZK bez DPH


108) Chladnička PHILCO                                                                                      750 CZK bez DPH


109) Smaltovaná tabule                                                                                         600 CZK bez DPH


110) Sprejový značkovací přístroj                                                                       950 CZK bez DPH


111) Utahovák příklepový                                                                                1 000 CZK bez DPH


112) Bruska úhlová 2100 W                                                                                  750 CZK bez DPH


113) GPS navigace                                                                                                   100 CZK bez DPH


114) GPS navigace                                                                                                   100 CZK bez DPH


115) Rudl                                                                                                                   250 CZK bez DPH


116) Odvíječ plastové pásky 2 ks                                                                         950 CZK bez DPH


117) Odvíječ kovový ohýbaný 2 ks                                                                     350 CZK bez DPH


118) Mikrovlnná trouba TR MM15                                                                     150 CZK bez DPH


119) Toshiba Satellite Pro R50                                                                         1 800 CZK bez DPH


120) Chladnička WA                                                                                                              500 CZK bez DPH


121) Toshiba Satellite Pro R50                                                                         1 800 CZK bez DPH


122) Počítač ProDesk                                                                                              900 CZK bez DPH


123) Monitor                                                                                                             300 CZK bez DPH


124) Hasicí přístroje 14 ks                                                                                 3 080 CZK bez DPH


125) HUAWEI Y6                                                                                                    250 CZK bez DPH


126) Lisovací kleště                                                                                                 650 CZK bez DPH


127) Reflektor                                                                                                      1 900 CZK bez DPH


128) Hasicí přístroj                                                                                                  250 CZK bez DPH


129) Lisovací kleště                                                                                                 300 CZK bez DPH


130) Nabíječka autobaterií 12-24V                                                                     700 CZK bez DPH


131) Pistole horkovzdušná HG 18 VT                                                                 300 CZK bez DPH


132) Ráčna                                                                                                                850 CZK bez DPH


133) Průměrka Nestle                                                                                                                  0 CZK bez DPH


134) Průměrka Nestle 2 ks                                                                                 1 100 CZK bez DPH


135) Průměrka Nestle 2 ks                                                                               1 100 CZK bez DPH


136) Pásmo 15m 3 ks                                                                                                        1 350 CZK bez DPH


137) Pásmo 20m                                                                                                      200 CZK bez DPH


138) Popelník stříbrný                                                                                             250 CZK bez DPH


139) Paletový vozík                                                                                            2 400 CZK bez DPH


140) Tiskárna s adaptérem                                                                                    600 CZK bez DPH


141) HP-vybaveni zasedačky                                                                                         1 700 CZK bez DPH


142) Vysoušeč rukou bílý                                                                                  1 600 CZK bez DPH


143) Nokia 108                                                                                                           80 CZK bez DPH


144) Vozíky na pilnici 2 ks                                                                                8 800 CZK bez DPH


145) Stojan na jízdní kola                                                                                 1 100 CZK bez DPH


146) Popelnice                                                                                                          300 CZK bez DPH


147) Čárové generátory                                                                                     2 200 CZK bez DPH


148) Zpomalovací práh.                                                                                             0 CZK bez DPH


149) Vrták stupňový                                                                                                               650 CZK bez DPH


150) Detektor cigaretového kouře                                                                        150 CZK bez DPH


151) Notebook Lenovo 850                                                                                   100 CZK bez DPH


152) Mazací soustava pro plnění ručních lisů                                                   450 CZK bez DPH


153) Mazací soustava pro plnění ručních lisů                                                   450 CZK bez DPH


154) Kompresor 501                                                                                           1 400 CZK bez DPH


155) Nástěnné panely 2 ks                                                                                 1 500 CZK bez DPH


156) Průměrka                                                                                                          850 CZK bez DPH


157) Pila 135                                                                                                        1 400 CZK bez DPH


158) Kukla samostmívací                                                                                      350 CZK bez DPH


159) Office Mac 2016                                                                                                 0 CZK bez DPH


160) Paletový vozík                                                                                          2 400 CZK bez DPH


161) Mobilní telefon Samsung E 1200R                                                               40 CZK bez DPH


162) Mobilní telefon Samsung S5611                                                                 150 CZK bez DPH


163) Huawei Y6                                                                                                       200 CZK bez DPH


164) Telefon ISKRA                                                                                                100 CZK bez DPH


165) Samsung S5610                                                                                                              120 CZK bez DPH


166) Samsung Galaxy S-7                                                                                        50 CZK bez DPH


167) Pistole sponkovací NOVUS J-16EADHG                                              1 000 CZK bez DPH


168) Aku stěrka                                                                                                        450 CZK bez DPH


169) Prodlužovací sada pro aku stěrku                                                                               150 CZK bez DPH


170) Klozet kombinovaný EKO                                                                            850 CZK bez DPH


171) Napínací přístroj                                                                                             950 CZK bez DPH


172) Nůžky HSE 42                                                                                                 800 CZK bez DPH


173) Motorová pila MS 311                                                                            2 000 CZK bez DPH


174) Lednička Whirpool                                                                                         900 CZK bez DPH


175) Radiátor Korado                                                                                             250 CZK bez DPH


176) Vidlice                                                                                                               950 CZK bez DPH


177) Alex N zásuvkový díl 36 x 70 cm bílá                                                   1 900 CZK bez DPH


178) Kullen N komoda/3 zásuvky 70 x 72 bílá                                             1 500 CZK bez DPH


179) Dombas NN skř. 140 x 181 bílá                                                              1 600 CZK bez DPH


180) Elektroměr ELS 80A                                                                                      350 CZK bez DPH


181) Skrutkovač aku MAKITA                                                                        1 100 CZK bez DPH


182) Průměrka Nestle                                                                                                  0 CZK bez DPH


183) Průměrka Nestle                                                                                                  0 CZK bez DPH


184) Tablet Lenovo A 10                                                                                   1 000 CZK bez DPH


185) Tablet Lenovo A10                                                                                        100 CZK bez DPH


186) Huawei Y6                                                                                                       150 CZK bez DPH


187) Stojánková baterie                                                                                         600 CZK bez DPH


 


Celkem bez DPH:                      175.630,00 Kč 


Celkem s DPH 21%: 212.512,30 Kč


 


(dále také jen „předmět dražby“)


 


Předmět dražby uvedený shora byl podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), navrhovatelem dražby zahrnut do soupisu majetkové podstaty dlužníka společnosti CARMAN, a.s., IČ: 26138891, se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2627.


 


Movité věci, které jsou předmětem veřejné dražby dobrovolné, jsou ve výlučném vlastnictví společnosti CARMAN, a.s., IČ: 26138891, se sídlem U Pily 918, 783 91 Uničov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. B 2627.


 


Způsob zpeněžení movitých věcí a volba dražebníka byla navrhovatelem provedena v souladu s pokynem zajištěného věřitele společností SPORT RELAX E&S spol. s r.o., IČ: 268 04 735, se sídlem Poděbradova 751/2, 784 01 Litovel, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 26449, ze dne 24.3.2021.


 


Soubor nemovitých věcí a movitých věcí se bude dražit jako jeden celek.


 


Popis stavu předmětu dražby a jeho příslušenství – v dražební vyhlášce jsou uvedeny údaje pouze podle dostupných informací. Navrhovatel odpovídá za vady na předmětu dražby pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou.


 


Výrobní a skladovací areál v obci Uničov tvoří jeden velký funkční celek.


 


Stavební objekty se nacházejí na pozemcích (zastavěná plocha a nádvoří) parc. č. st.: 950/5, 950/6, 950/11, 950/15, 950/17, 950/18, 950/24, v katastrálním území Uničov a ostatní plochy (včetně parkovacích ploch a příslušenství) na pozemcích parc. č.: st. 950/1, 950/10, v katastrálním území Uničov, obec Uničov.


Areál je přístupný po ulici U Pily a železniční vlečkou ČD, další nákladní vjezd je SZ rohu areálu.


Celý areál se rozkládá na rovinatém terénu a je tvořen rozsáhlými pozemky, se vzrostlými trvalými porosty, s odstavnými plochami, přilehlými komunikacemi a stavbami.


V areálu se nacházejí budovy na sebe nenavazující, komunikačně nepropojené, jako průmyslové objekty, s technologickým vybavením vysoké kvality.


Kolem budov se nachází zpevněné asfaltové plochy, účelové komunikace a travnaté plochy.


Nezastavěné pozemky tvoří s provozními budovami funkční celek. Oplocení celého areálu je kovovým plotem  a celé oplocení koresponduje se skutečnou hranicí pozemků. Celý areál je užíván s přilehlými budovami a příslušenstvím.


Areál je napojen na veřejný vodovod, kanalizaci, pozemní komunikaci, elektrickou energii, slaboproud a veřejné osvětlení.


Od roku 2010 do roku 2017 proběhla rozsáhlá rekonstrukce celého areálu, budovy byly postupně rekonstruovány – nové opláštění budov, osazení nových vrat a okenních výplní, klempířské konstrukce, nátěry, elektroinstalace, střechy a oplechování detailů střech, podlahy a vnitřní úpravy objektů.


 


Výčet staveb, které se v areálu nacházejí:


 


Budova údržby


Pilnice se soc. zařízením


Pilnice


Brusírna a klempírna


Pilnice – výrobní hala


Pilnice – navazující přístřešek


Hala kovovýroba


Hala LMS


Hala pro skladování řeziva


Sklad řeziva – přístřešek


Sklad řeziva – přístřešek


Přístřešek


 


Objekt údržby, situován na pozemku parc. č. st. 950/5 (inv. č. 201148171):


Jedná se o volně stojící jednopodlažní objekt, střecha je sedlová se střešní krytinou osinkocementovou. V objektu se nachází dílna údržby se sociálním zařízením s teplou a studenou vodou. Stáří objektu 2020-1958 = 62 let.


 


Pilnice se sociálním zařízením, situovaná na části pozemku parc. č. st. 950/6,  (inv. č. 201500026):


Jedná se o volně stojící dvoupodlažní objekt, s jednoduchým nízkým sedlovým zastřešením a krytinou z pozinkovaného plechu, kolmo navazující na výrobní halu Pilnice a není s objektem stavebně propojen. Místnosti v 1. NP o výměře 784,95 m2, místnosti v 2. NP o výměře 300,88 m2. Stavebně-technický stav objektu odpovídá stáří objektu, v rámci celkové rekonstrukce prováděné od roku 2010-2017 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace celého areálu CARMAN, a.s. Stáří objektu 2020-1968 = 52 let.


 


Další objekt Pilnice je postaven na části pozemku parc. č. st. 950/6 a skládá se ze 4 samostatně vedených objektů:


 1. Pilnice, postavena na části pozemku parc. č. st. 950/6, bez inv. č.

 2. Brusírna a klempírna, postavena na části pozemku parc. č. st. 950/6, bez inv. č.

 3. Pilnice – výrobní hala, postavena na části pozemku parc. č. st. 950/6, inv. č. 20150007

 4. Pilnice – navazující přístřešek, postavena na části pozemku parc. č. st. 950/6, inv. č. 201500017

  Celkem o výměře 2.333,40 m2

   

  Pilnice, situovaná na části pozemku parc. č. st. 950/6,  bez inv. č.:

  Jedná se o jednolodní halu, s mírně sedlovou střechou z ocelových vazníků, navazující na objekt brusírny, stavebně nepropojené. Stavebně-technický stav objektu odpovídá stáří objektu, v rámci celkové rekonstrukce prováděné od roku 2010-2017 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace celého areálu CARMAN, a.s. Stáří objektu 2020-1971 = 49 let.

   

  Brusírna a klempírna, situovaná na části pozemku parc. č. st. 950/6, bez inv. č.

  Jedná se o jednopodlažní budovu obdélníkového tvaru s pultovou střechou, navazující na starou část Pilnice, objekty jsou stavebně spojené, funkčně nepropojené. V objektu se nachází z východní strany brusírna a ze západní strany je stavebně oddělena a funkčně nepropojena klempírna. Stavebně-technický stav objektu odpovídá stáří objektu, v rámci celkové rekonstrukce prováděné od roku 2010-2017 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace celého areálu CARMAN, a.s.  Stáří objektu 2020-1968 = 52 let.

   

  Pilnice – výrobní hala, situovaná na části pozemku parc. č. st. 950/6,  (inv. č. 20150007):

  Jedná se o jednopodlažní halu ve vodorovné řadě za objektem Pilnice, která je stavebně i funkčně propojená.

  Stavebně-technický stav objektu odpovídá stáří objektu, v rámci celkové rekonstrukce prováděné od roku 2010-2017 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace celého areálu CARMAN, a.s. Stáří objektu 2020-2015 = 5 let.

   

  Pilnice navazující přístřešek, situovaná na části pozemku parc. č. st. 950/6,  (inv. č. 201500017):

  Jedná se o přístřešek navazující a stavebně spojený s výrobní halou Pilnice. Stavebně-technický stav objektu odpovídá stáří objektu, v rámci celkové rekonstrukce prováděné od roku 2010-2017 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace celého areálu CARMAN, a.s. Stáří objektu 2020-2015 = 5 let.

   

  Hala kovovýroba, situovaná na pozemku parc. č. st. 950/11,  (inv. č. 201500027):

  Jedná se o objekt halový sloužící jako zámečnická dílna, objekt je pronajat. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepená hala pro výrobu, která je situovaná v severní části areálu. Hala kovovýroby je o výměře 329,60 m2, podlahy betonová mazanina, stěny štukové omítky. Stavebně-technický stav objektu odpovídá stáří objektu, v rámci celkové rekonstrukce prováděné od roku 2010-2017 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace celého areálu CARMAN, a.s. Stáří objektu 2020-1987 = 33 let.

   

  Hala LSM, situovaná na pozemku parc. č. st. 950/15,  (inv. č. 201500028):

  Jedná se o halový objekt, postavený na severní hranici areálu. Celkem o výměře 718,45 m2. Stavebně-technický stav objektu odpovídá stáří objektu, v rámci celkové rekonstrukce prováděné od roku 2010-2017 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace celého areálu CARMAN, a.s. Stáří objektu 2020-1987 = 33 let.

   

  Hala pro skladování řeziva, situovaná na pozemku parc. č. st. 950/17,  (inv. č. 201500029):

  Jedná se o objekt halový sloužící pro skladování řeziva, objekt je nevytápěný. Objekt je jednopodlažní, nepodsklepená hala pro skladování, která je situována v západní části areálu. Sklad je o výměře 1124,20 m2, podlahy drátkobeton, stěny panel. Stavebně-technický stav objektu odpovídá stáří objektu, v rámci celkové rekonstrukce prováděné od roku 2010-2017 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace celého areálu CARMAN, a.s. Stáří objektu 2020-1982 = 38 let.

   

  Sklad řeziva – přístřešek, situován na pozemku parc. č. st. 950/18,  (inv. č. 201500018):

  Jedná se o přístřešek volně stojící jednou stranou, navazující na halu pro skladování řeziva, druhou stranou navazuje přístřešek. Přístřešek je o výměře 898,00 m2, podlahy drátkobeton, stěny ocelové konstrukce. Stavebně-technický stav objektu odpovídá stáří objektu, v rámci celkové rekonstrukce prováděné od roku 2010-2017 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace celého areálu CARMAN, a.s. Stáří objektu 2020-2015 = 5 let.

   

  Sklad řeziva – přístřešek, situován na pozemku parc. č. st. 950/18,  (inv. č. 201500019):

  Jedná se o přístřešek volně stojící, jednou stranou navazující na přístřešek – sklad řeziva. Přístřešek je o výměře 960,00 m2, podlahy drátkobeton, stěny ocelové konstrukce. Stavebně-technický stav objektu odpovídá stáří objektu, v rámci celkové rekonstrukce prováděné od roku 2010-2017 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace celého areálu CARMAN, a.s. Stáří objektu 2020-2015 = 5 let.

   

  Přístřešek, situován na pozemku parc. č. st. 950/24:

  Přístřešek je o výměře 472,00 m2, podlaha není provedena, stěny ocelové konstrukce.

  Stavebně-technický stav objektu odpovídá stáří objektu, v rámci celkové rekonstrukce prováděné od roku 2010-2017 byla provedena celková rekonstrukce a modernizace celého areálu CARMAN, a.s. Stáří objektu 2020-2015 = 5 let.

   

  Celkový popis ostatních staveb a příslušenství:

  Venkovní úpravy: zpevněné plochy (Asf), zpevněné plochy (Pan), vodovod trubní, kanalizace trubní splašková, kanalizace trubní dešťová, usazovací jímka, energomost – rozvod tepla, elektřiny, vedení elektrické – silnoproudé rozvody, vedení elektrické – slaboproudé rozvody, oplocení, obrubníky, vjezdová brána.

   

  Předmětem ocenění není železniční vlečka, která se nachází na pozemku parc. č. st. 950/1 – zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr), jelikož je ve lastnictví jiného subjektu.

   

  Pozemky:

  Na pozemky je zavedena veškerá infrastruktura. Pozemky se nacházejí v průmyslové zóně území města Uničov.

   

  Movité věci - ve znaleckém posudku je uvedeno u jednotlivých položek: rok výroby, výrobní číslo, rok zařazení, inventární číslo, pořizovací cena, ukončení provozu, zjištěný stav, obrazová příloha, poznámka, obvyklá cena bez DPH.

   

  Kompletní znalecký posudek včetně fotografií obdržíte na vyžádání od dražebníka.

   

  Movité věci – drobný majetek ve znaleckém posudku je uvedeno u jednotlivých položek: inventární číslo, datum zařazení, počet kusů, celková cena ukončení provozu, zjištěný stav, poznámka, obvyklá cena bez DPH.

   

  Kompletní znalecký posudek obdržíte na vyžádání od dražebníka.


Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 21.7.2021 v 11:00 hodin
2. termín dne 27.7.2021 ve 14:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před vrátnicí společnosti CARMAN, a.s., na adrese U Pily č.p. 918, 783 91 Uničov.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

• Věcné břemeno vedení inženýrské sítě - provozování kabelového vedení elektrické energie dle GP č. 2294-235/2018. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/1, Parcela: St. 950/10, Parcela: St. 950/11, Parcela: St. 950/15, Parcela: St. 950/17, Parcela: St. 950/18, Parcela: St. 950/24, Parcela: St. 950/5, Parcela: St. 950/6. Povinnost k: Parcela: 2605/1, Parcela: 2605/2, Parcela: 632/15. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno vedení inženýrské sítě - umístění trafostanice. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/1, Parcela: St. 950/10, Parcela: St. 950/11, Parcela: St. 950/15, Parcela: St. 950/17, Parcela: St. 950/18, Parcela: St. 950/24, Parcela: St. 950/5, Parcela: St. 950/6. Povinnost k: Parcela: St. 950/13. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno vedení inženýrské sítě - umístění a provozování kabelového vedení elektrické energie dle GP č. 2294-235/2018. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/1, Parcela: St. 950/10, Parcela: St. 950/11, Parcela: St. 950/15, Parcela: St. 950/17, Parcela: St. 950/18, Parcela: St. 950/24, Parcela: St. 950/5, Parcela: St. 950/6. Povinnost k: Parcela: St. 950/23, Parcela: St. 950/31. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno vedení inženýrské sítě - umístění tepelného zdroje. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/1, Parcela: St. 950/10, Parcela: St. 950/11, Parcela: St. 950/15, Parcela: St. 950/17, Parcela: St. 950/18, Parcela: St. 950/24, Parcela: St. 950/5, Parcela: St. 950/6. Povinnost k: Parcela: St. 950/14. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno vedení inženýrské sítě - přípojky odběru teplé a studené vody dle GP č. 2294-235/2018. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/1, Parcela: St. 950/10, Parcela: St. 950/11, Parcela: St. 950/15, Parcela: St. 950/17, Parcela: St. 950/18, Parcela: St. 950/24, Parcela: St. 950/5, Parcela: St. 950/6. Povinnost k: Parcela: 2605/1, Parcela: 2605/2, Parcela: 632/15. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno vedení inženýrské sítě - umístění tepelného zdroje, odběru teplé a studené vody dle GP č. 2294-235/2018. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/1, Parcela: St. 950/10, Parcela: St. 950/11, Parcela: St. 950/15, Parcela: St. 950/17, Parcela: St. 950/18, Parcela: St. 950/24, Parcela: St. 950/5, Parcela: St. 950/6. Povinnost k: Parcela: St. 950/23, Parcela: St. 950/31. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno cesty a stezky. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/1, Parcela: St. 950/10, Parcela: St. 950/11, Parcela: St. 950/15, Parcela: St. 950/17, Parcela: St. 950/18, Parcela: St. 950/24, Parcela: St. 950/5, Parcela: St. 950/6. Povinnost k: Parcela: 627/50. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno cesty a stezky v rozsahu dle GP č. 2295-236/2018. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/1, Parcela: St. 950/10, Parcela: St. 950/11, Parcela: St. 950/15, Parcela: St. 950/17, Parcela: St. 950/18, Parcela: St. 950/24, Parcela: St. 950/5, Parcela: St. 950/6. Povinnost k: Parcela: 2605/1, Parcela: 632/15. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno cesty a stezky v rozsahu dle GP č. 2295-236/2018. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/1, Parcela: St. 950/10, Parcela: St. 950/11, Parcela: St. 950/15, Parcela: St. 950/17, Parcela: St. 950/18, Parcela: St. 950/24, Parcela: St. 950/5, Parcela: St. 950/6. Povinnost k: Parcela: St. 950/31. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno vedení inženýrské sítě - umístění a provozování vodovodní přípojky dle GP č. 2290-220/2018. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/1, Parcela: St. 950/10, Parcela: St. 950/11, Parcela: St. 950/15, Parcela: St. 950/17, Parcela: St. 950/18, Parcela: St. 950/24, Parcela: St. 950/5, Parcela: St. 950/6. Povinnost k: Parcela: 2605/1, Parcela: 632/15. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno vedení inženýrské sítě - umístění a provozování vodovodní přípojky dle GP č. 2290-220/2018. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/1, Parcela: St. 950/10, Parcela: St. 950/11, Parcela: St. 950/15, Parcela: St. 950/17, Parcela: St. 950/18, Parcela: St. 950/24, Parcela: St. 950/5, Parcela: St. 950/6. Povinnost k: St. 950/31, Parcela: 2662. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno vedení inženýrské sítě - umístění a provozování kanalizační přípojky dle GP č. 2290-220/2018. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/1, Parcela: St. 950/10, Parcela: St. 950/11, Parcela: St. 950/15, Parcela: St. 950/17, Parcela: St. 950/18, Parcela: St. 950/24, Parcela: St. 950/5, Parcela: St. 950/6. Povinnost k: Parcela: 2605/1, Parcela: 632/15. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno vedení inženýrské sítě - umístění a provozování kanalizační přípojky dle GP č. 2290-220/2018. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/1, Parcela: St. 950/10, Parcela: St. 950/11, Parcela: St. 950/15, Parcela: St. 950/17, Parcela: St. 950/18, Parcela: St. 950/24, Parcela: St. 950/5, Parcela: St. 950/6. Povinnost k: Parcela: St. 950/31, Parcela: 2662. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno cesty a stezky v rozsahu dle GP č. 2295-236/2018. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/23, Parcela: St. 950/31, Parcela: St. 950/7, Parcela: St. 950/9, Parcela: 2662. Povinnost k: Parcela: St. 950/1. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno užívání - připojení k vodovodní přípojce dle GP č. 2290-220/2018. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/23, Parcela: St. 950/31, Parcela: St. 950/7, Parcela: St. 950/9, Parcela: 2662. Povinnost k: Parcela: St. 950/1. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne). • Věcné břemeno užívání - připojení ke kanalizační přípojce dle GP č. 2290-220/2018. Oprávnění pro: Parcela: St. 950/23, Parcela: St. 950/31, Parcela: St. 950/7, Parcela: St. 950/9, Parcela: 2662. Povinnost k: Parcela: St. 950/1. Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 18.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 15:30:42. Zápis proveden dne 14.02.2019 (dražbou nezanikne).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

U Pily 918, Adresa, Uničov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace