id. 1/4 RD v Jimlíně, okr. Louny

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 24470/17-MB
Nejnižší podání 86.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 8

Nejvyšší podání

36cfcc35
121.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
36cfcc35 121.667 Kč 15.6.2021 9:58:32.345457
a23caccb 116.667 Kč 15.6.2021 9:58:20.461803
36cfcc35 111.667 Kč 15.6.2021 9:51:36.764003
a23caccb 106.667 Kč 15.6.2021 9:51:20.620989
36cfcc35 101.667 Kč 15.6.2021 9:44:14.529905
a23caccb 96.667 Kč 15.6.2021 9:34:54.966040
a16e8074 91.667 Kč 15.6.2021 9:33:40.840377
a23caccb 86.667 Kč 15.6.2021 9:33:11.637925

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 24470/17-MB
Začátek dražby15.06.2021 09:30
Konec dražby15.06.2021 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání86.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)130.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota22.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211184717/6800
Variabilní symbol2447017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o dražbu ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/4 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 15/1 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Jimlín, č.p. 47, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 15/1), v k.ú. Jimlín, obec Jimlín, okres Louny.

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Jimlín, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět dražby se nachází na adrese: Jimlín č.p. 47, 440 01 Jimlín. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v  mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 882/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem.

Dle informací ČSÚ se v obci nachází tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutor po konání 1. kola dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jimlín, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace