Dražba podílu id. 1/5 pozemku – společný dvůr v Aši, okr. Cheb

Do začátku dražby zbývá: 23 dnů 4 hodiny 51 minut 45 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 11064/11-159
Nejnižší podání 9.340 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 11064/11-159
Začátek dražby15.07.2021 13:30
Konec dražby15.07.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání9.340 Kč
Výsledná cena (odhadní)14.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol111106411
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/5 k pozemku p.č. St. 956/3 - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. a obci Aš, okres Cheb, který je situován v okrajové, zastavěné části města Aš. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku ve vlastnictví Města Aš. Dle platného územního plánu města Aš (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „SM - bydlení smíšené městské.“ Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: oplocení - drátěné pletivo v ocelovém rámu na ocelových sloupcích, vrátka z ocelové konstrukce s výplní z plastových latí, zpevněné plochy (kamenné), betonová podezdívka.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Aš, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace