ZEPTER - V-120 MINI VACSY - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2622/04-327
Nejnižší podání 1.940 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 26

Nejvyšší podání

d6232646
4.300 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d6232646 4.300 Kč 27.7.2021 11:30:55.199425
60118d7a 4.250 Kč 27.7.2021 11:25:57.324589
d6232646 4.200 Kč 27.7.2021 11:25:05.183978
60118d7a 4.150 Kč 27.7.2021 11:21:04.914719
d6232646 4.100 Kč 27.7.2021 11:20:49.289617
60118d7a 4.050 Kč 27.7.2021 11:15:49.624476
d6232646 4.000 Kč 27.7.2021 11:10:53.720535
60118d7a 3.050 Kč 27.7.2021 11:09:51.399300
d6232646 3.000 Kč 27.7.2021 11:09:43.918822
60118d7a 2.740 Kč 27.7.2021 11:07:38.094282
d6232646 2.690 Kč 27.7.2021 11:07:29.975786
60118d7a 2.640 Kč 27.7.2021 11:03:29.607858
d6232646 2.590 Kč 27.7.2021 11:03:17.719933
60118d7a 2.540 Kč 27.7.2021 10:59:17.559152
d6232646 2.490 Kč 27.7.2021 10:59:07.989100
60118d7a 2.440 Kč 27.7.2021 10:55:07.474356
d6232646 2.390 Kč 27.7.2021 10:54:37.278645
88411924 2.340 Kč 27.7.2021 10:51:55.280753
60118d7a 2.290 Kč 27.7.2021 10:48:46.718995
d6232646 2.240 Kč 27.7.2021 10:46:59.944988
60118d7a 2.190 Kč 27.7.2021 10:46:43.211948
d6232646 2.140 Kč 27.7.2021 10:46:29.536885
60118d7a 2.090 Kč 27.7.2021 10:44:14.869224
d6232646 2.040 Kč 27.7.2021 10:43:58.802207
60118d7a 1.990 Kč 27.7.2021 10:38:38.464837
88411924 1.940 Kč 27.7.2021 10:34:28.367589

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2622/04-327
Začátek dražby27.07.2021 10:30
Konec dražby27.07.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.940 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.820 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0402622327, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 5.8.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 22.7.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace