id. 1/2 bytu 3+1 v Třebíči, okr. Třebíč

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 16139/16-MB
Nejnižší podání 666.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 14
Počet podání 37

Nejvyšší podání

4bf22a4b
1.660.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4bf22a4b 1.660.000 Kč 17.8.2021 10:19:26.356885
3a6f19c3 1.650.000 Kč 17.8.2021 10:14:30.588839
4bf22a4b 1.640.000 Kč 17.8.2021 10:09:56.170924
3a6f19c3 1.630.000 Kč 17.8.2021 10:05:16.440054
4bf22a4b 1.620.000 Kč 17.8.2021 10:00:48.404512
3a6f19c3 1.610.000 Kč 17.8.2021 9:56:54.108926
4bf22a4b 1.600.000 Kč 17.8.2021 9:52:30.273860
3a6f19c3 1.580.000 Kč 17.8.2021 9:51:22.031412
4bf22a4b 1.570.000 Kč 17.8.2021 9:47:00.438051
3a6f19c3 1.560.000 Kč 17.8.2021 9:46:21.295061
4bf22a4b 1.550.000 Kč 17.8.2021 9:41:45.577456
3cd6a8a2 1.530.000 Kč 17.8.2021 9:39:25.432525
4bf22a4b 1.520.000 Kč 17.8.2021 9:38:36.415941
3cd6a8a2 1.490.000 Kč 17.8.2021 9:38:12.182312
4bf22a4b 1.480.000 Kč 17.8.2021 9:37:22.083906
3cd6a8a2 1.450.000 Kč 17.8.2021 9:34:58.533454
04a143a1 1.410.000 Kč 17.8.2021 9:33:55.950266
3cd6a8a2 1.400.000 Kč 17.8.2021 9:33:33.516393
3b3ac910 1.360.000 Kč 17.8.2021 9:32:34.906599
b727540f 1.350.000 Kč 17.8.2021 9:32:00.954807
3b3ac910 1.330.000 Kč 17.8.2021 9:29:52.251480
04a143a1 1.320.000 Kč 17.8.2021 9:29:34.239140
3b3ac910 1.310.000 Kč 17.8.2021 9:27:30.684145
4bf22a4b 1.300.000 Kč 17.8.2021 9:26:37.033800
3b3ac910 1.260.000 Kč 17.8.2021 9:22:34.055343
4bf22a4b 1.250.000 Kč 17.8.2021 9:20:12.066365
b727540f 1.200.000 Kč 17.8.2021 9:19:21.074914
1ccf27e9 1.080.000 Kč 17.8.2021 9:18:22.209953
2d427e24 1.070.000 Kč 17.8.2021 9:18:12.548383
4ec07a58 1.060.000 Kč 17.8.2021 9:15:28.803454
b727540f 1.050.000 Kč 17.8.2021 9:10:24.214927
4bf22a4b 960.000 Kč 17.8.2021 9:09:12.553183
6b1109ef 860.000 Kč 17.8.2021 9:08:23.962701
4bf22a4b 810.000 Kč 17.8.2021 9:06:59.627247
3c09ac4e 710.000 Kč 17.8.2021 9:05:47.758938
b727540f 700.000 Kč 17.8.2021 9:05:42.755597
4bf22a4b 666.667 Kč 17.8.2021 9:02:07.086160

KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 16139/16-MB
Začátek dražby17.08.2021 09:00
Konec dražby17.08.2021 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání666.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.000.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota170.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211174930/6800
Variabilní symbol1613916
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je bytová jednotka č. 922/9 situovaná v budově č.p. 922 na pozemku parc.č.st. 106 v Třebíčí, k.ú. Řípov v lokalitě Borovina při ul. Zahraničního odboje č.p. 922, č.or. 25. Budova je umístěna v zástavbě bytových domů, lokalita je dostatečně občansky vybavená, nedaleko bytového domu se nachází zastávka autobusu. Oceňovaná bytová jednotka o dispozici 3+1 je umístěna ve 3.NP bytového domu, k bytu náleží sklep umístěný v 1.PP bytového domu. Bytový dům je samostatně stojící, podsklepený, s 8.NP, sedlovou střechou a jedním vstupem.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova ul. 53, 674 01 Třebíč, sp. zn. 042 Ex 616/08, oprávněný Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, ve výši 7.865,- Kč

 

-          v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů ve výši 4.235,- Kč (vč. DPH) byla zařazena v souladu s ust. § 337codst. 1 písm. d) o.s.ř. do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující den je den, kdy byl soudu doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 11.2.2008 a pohledávka představující odměnu soudního exekutora ve výši 3.630,- Kč (vč. DPH) byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm.h) o.s.ř. do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdybyla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

-          v případě, že z rozdělované podstaty nebude plně uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby celá přihlášená pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h o.s.ř. do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi.

 

Přihláška č.l. 72 doručena dne 19.07.2021.

 

2/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina

 

1) Pokuta za nesplnění povinností v částce 4.000,- Kč, vyměřená platebním výměrem č. 1340703152, který nabyl právní moci dne 01.12.2007, a s ní spojené náklady řízení ve výši 1.000,-Kč,

 

2) Dlužné pojistné v částce 20.962,- Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4240800655, který nabyl právní moci dne 10.04.2008,

 

3) Penále z prodlení v částce 4.946,-Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2140800654, který nabyl právní moci dne 10.04.2008,

 

4) Dlužné pojistné v částce 50.144,-Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4241200183, který nabyl právní moci dne 05.05.2012,

 

5) Penále z prodlení v částce 32.957,-Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2141200247, který nabyl právní moci dne 05.05.2012,

 

6) Dlužné pojistné v částce 3.240,-Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 8341500784, který se stal vykonatelný dnem 14.09.2015,

 

7) Penále z prodlení v částce 47.246,-Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 8341500784, který se stal vykonatelný dnem 14.09.2015,

 

8) Penále z prodlení v částce 7.352,-Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 8341601058, který se stal vykonatelný dnem 26.09.2016.

 

Žádáme, aby naše pohledávka č. 1 byla uspokojena v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

V souvislosti s pořadím pohledávky č. 1 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. a) kdy rozhodným datem je datum zahájení exekuce, tj. 18.02.2008, což dokládáme Usnesením o nařízení exekuce OS ve Znojmě, č.j. 23 Nc 4419/2008, náš návrh ze dne 06.02.2008, nyní vymáhaný Exekutorským úřadem Třebíč, soudním exekutorem JUDr. Ivanou Kozákovou. V příloze dokládáme Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného, č.j. 042 Ex 616/08 ze dne 21.03.2017.

Žádáme, aby naše pohledávky č. 2 a č. 3 byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

V souvislosti s pořadím pohledávek č. 2 a č. 3 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. a) kdy rozhodným datem je datum zahájení exekuce, tj. 02.06.2008, což dokládáme Usnesením o nařízení exekuce OS ve Znojmě, č.j. 8 Nc 5423/2008, náš návrh ze dne 14.05.2008, nyní vymáhaný Exekutorským úřadem Třebíč, soudním exekutorem JUDr. Ivanou Kozákovou. V příloze dokládáme Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného, č.j. 042 Ex 1809/08 ze dne 21.03.2017.

Žádáme, aby naše pohledávky č. 4 a č. 5 byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

V souvislosti s pořadím pohledávek č. 4 a č. 5 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. a) kdy rozhodným datem je datum zahájení exekuce, tj. 02.01.2014, což dokládáme Vyrozuměním o zahájení exekuce, č.j. 042 EX 4494/13, naše značka 1227EX8313, ze dne 21.11.2013, nyní vymáhaný Exekutorským úřadem Třebíč, soudním exekutorem JUDr. Ivanou Kozákovou. V příloze dokládáme Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného, č.j. 042 Ex 4494/13 ze dne 21.03.2017.

 

Žádáme, aby naše pohledávky č. 6 a č. 7 byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

V souvislosti s pořadím pohledávek č. 6 a č. 7 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. a) kdy rozhodným datem je datum doručení exekučního návrhu, tj. 04.02.2016, což dokládáme doručenkou k návrhu na nařízení exekuce, naše zn. 0082EX8316, ze dne 29.01.2016, nyní vymáhaný Exekutorským úřadem Třebíč, soudním exekutorem JUDr. Ivanou Kozákovou. V příloze dokládáme Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného, č.j. 042 Ex 220/16 ze dne 21.03.2017.

Žádáme, aby naše pohledávka č. 8 byla uspokojena v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

V souvislosti s pořadím pohledávky č. 8 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazujeme na písm. a) kdy rozhodným datem je datum doručení exekučního návrhu, tj. 08.03.2017, což dokládáme doručenkou k návrhu na nařízení exekuce, naše zn. 0144EX8317, ze dne 07.03.2017, nyní vymáhaný Exekutorským úřadem Třebíč, soudním exekutorem JUDr. Ivanou Kozákovou. V příloze dokládáme Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného, č.j. 042 Ex 446/17 ze dne 21.03.2017.

 

Přihláška č.l. 94 doručena dne 19.07.2021

 

3/ Okresní správa sociálního zabezpečení Znojmo, se sídlem Vídeňská 31, 669 02 Znojmo, IČ 00006963

 

-          ve výši 37 581,00 Kč podle vykonatelného platebního výměru PVP122/2007/OSVČ ze dne 12.11.2007. Platební výměr je vykonatelný dnem 12.12.2007. Tato pohledávka je zajištěna zástavním právem k nemovitostem na základě Rozhodnutí o zřízení zástavního práva OSSZ Znojmo č.j. 47015-220/8030/15.08.2017-00909/1/08/pok -1 ze dne 15.8.2017, 3. skupina

-          ve výši 14 099,00 Kč podle vykonatelného výkazu nedoplatků č. 3053/07 ze dne 28.06.2007. Výkaz nedoplatků je vykonatelný dnem 28.6.2007. Tato pohledávka je zajištěna zástavním právem k nemovitostem na základě Rozhodnutí o zřízení zástavního práva OSSZ Znojmo č.j. 47015-220/8030/15.08.2017-00907/1021/07pok -1 ze dne 15.8.2017, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 100 doručena dne 21.07.2021.

 

4/ Soudní exekutor Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, se sídlem Dolní 71, 796 01 Prostějov, sp. zn. 018 EX 05344/15, oprávněný O2 Czech Republic a.s., ve výši 7.865,- Kč

 

-          v případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 4 235,00 Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 01.06.2015, a pohledávka ve výši 3 000,00 Kč + DPH = 3 630,00 Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky.

-          v případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 7 865,00 Kč byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla doručena přihláška do dražebního jednání.

 

Přihláška č.l. 102 doručena dne 21.07.2021.

 

5 /Město Znojmo, IČ: 00293881, se sídlem Obroková 1/12, 669 02 Znojmo, procesní zástupce: Mgr. Filip Leder, advokát

 

-                 přednostní pohledávka I. za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 279 odst. 2 písm. d) o.s.ř. - pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, věřitele Města Znojmo za povinným dlužníkem včetně nákladů exekučního řízení oprávněného věřitele zastoupeného advokátem, kterou věřitel požaduje uhradit ke dni 17.08.2021 (dni konání dražebního jednání) činí 2.629 Kč a sestává z:

Přednostní pohledávky dle § 279 odst. 2 písm. d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění za

nesplnění povinnosti uhradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů dle Platebního výměru č.j. MUZN 102127/2006 PV-Be, vydaného

Městským úřadem ve Znojmě, ze dne 04.10.2006, který nabyl právní moci dne 20.12.2006, vykonatelnosti dne

01.12.2006, v němž byla stanovena jistina ve výši 450 Kč (dále též „exekuční titul I.“), která je na povinném dlužníku

vymáhána v soudním exekučním řízení vedeném před Okresním soudem ve Znojmě, který Usnesením č. j. 15 Nc

4918/2008-6 ze dne 09.09.2008, pověřil vedením exekuce soudního exekutora JUDr. Emilii Čenovskou, Exekutorský

úřad Strakonice, pod sp. zn. 10 EX 2855/08 (následně došlo ke směně exekutora a převzetí exekuce, nyní exekuci vede

soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, pod sp. zn. 137 EX 15721/16 - viz Oznámení o

změně exekutora č. j. 137 EX 15721/16-13). Soudní exekuční řízení bylo zahájeno dle ust. (tehdejšího) § 35 e.ř. Dne

29.08.2008, tj. dnem, kdy byl exekuční návrh ze dne 28.08.2008 doručen exekučnímu soudu.

Příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 137 EX 15721/16-34 ze dne 21.08.2020 ve výši 1.634 Kč a Příkazem k úhradě

nákladů exekuce č.j. 137 EX 15721/16-59 ze dne 24.06.2021 ve výši 545 Kč vydanými soudním exekutorem JUDr.

Petrem Kociánem bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit oprávněnému náklady exekučního řízení ve výši 2.179 Kč ,

přičemž se jedná o příslušenství přednostní pohledávky dle § 513 o.z., kdy se taktéž jedná o přednostní pohledávku dle

ustanovení § 279 odst. 2 písm. d) o.s.ř., jelikož příslušenství pohledávky sdílí osud i režim pohledávky samotné. Dnem

rozhodným pro pořadí pohledávky je tak 29.08.2008.

V rámci probíhající exekučního řízení byl soudním exekutorem JUDr. Petrem Kociánem vydán exekuční příkaz k

prodeji nemovitých věcí ve vlastnictví povinného č.j. 137 EX 15721/16-15, což je nemovitost, která je předmětem této

dražby a má vliv na zařazení této pohledávky do čtvrté skupiny v rámci rozvrhu a rozhodným datem pro pořadí je 29.08.2008.

 

-          přednostní pohledávka II. za místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 279 odst. 2 písm. d) o.s.ř. - pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, věřitele Města Znojmo za povinným dlužníkem včetně nákladů exekučního řízení oprávněného věřitele zastoupeného advokátem, kterou věřitel požaduje uhradit ke dni 17.08.2021 (dni konání dražebního jednání) činí 2.331 Kč a sestává z:

Přednostní pohledávky dle § 279 odst. 2 písm. d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění za

nesplnění povinnosti uhradit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,

využívání a odstraňování komunálních odpadů dle Platebního výměru č.j. MUZN 100248/2008, vydaného

Městským úřadem ve Znojmě, ze dne 25.11.2008, který nabyl právní moci dne 23.01.2009, vykonatelnosti dne

08.01.2009, v němž byla stanovena jistina ve výši 500 Kč a dle Platebního výměru č.j. MUZN 92201/2009, vydaného

Městským úřadem ve Znojmě, ze dne 05.11.2009, který nabyl právní moci dne 12.01.2010, vykonatelnosti dne

29.12.2009, v němž byla stanovena jistina ve výši 500 Kč (oba dále též „exekuční titul II.“), tedy přednostní

pohledávka v celkové výši 1.000 Kč, která je na povinném dlužníku vymáhána v soudním exekučním řízení vedeném

před Okresním soudem ve Znojmě, který Usnesením č. j. 15 EXE 4900/2012-12 ze dne 22.03.2012, pověřil vedením

exekuce soudního exekutora JUDr. Jitku Studenou, Exekutorský úřad Přerov, pod sp. zn. 084 EX 113/12 (následně

došlo ke směně exekutora a převzetí exekuce, nyní exekuci vede soudní exekutor Mgr. René Mohyla, Exekutorský úřad

Přerov, pod sp. zn. 187 EX 00499/16 - viz Oznámení o změně exekutora č. j. 187 EX 00499/16-66). Soudní exekuční

řízení bylo zahájeno dle ust. (tehdejšího) § 35 e.ř. Dne 13.03.2012, tj. dnem, kdy byl exekuční návrh ze dne 13.02.2012

doručen exekučnímu soudu.

Příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 187 EX 00499/16-129 ze dne 11.12.2020 vydaným soudním exekutorem Mgr.

René Mohylou bylo rozhodnuto o povinnosti uhradit oprávněnému náklady exekučního řízení ve výši 1.331 Kč ,

přičemž se jedná o příslušenství přednostní pohledávky dle § 513 o.z., kdy se taktéž jedná o přednostní pohledávku dle

ustanovení § 279 odst. 2 písm. d) o.s.ř., jelikož příslušenství pohledávky sdílí osud i režim pohledávky samotné. Dnem

rozhodným pro pořadí pohledávky je tak 13.03.2012.

V rámci probíhající exekučního řízení byl soudním exekutorem Mgr. René Mohylou vydán exekuční příkaz k prodeji

nemovitých věcí ve vlastnictví povinného č.j. 187 EX 00499/16-96, což je nemovitost, která je předmětem této dražby

a má vliv na zařazení této pohledávky do čtvrté skupiny v rámci rozvrhu a rozhodným datem pro pořadí je 13.03.2012.

 

Přihláška č.l. 116 doručena dne 26.07.2021.

 

6/ Exekutorský úřad Znojmo, soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, se sídlem Rooseveltova 2, Znojmo, sp. zn. 133 EX 1681/15, oprávněný Město Znojmo, ve výši 7.865,- Kč

 

-          pPřihlásí-li oprávněný z exekučního řízení sp. zn. 133 EX 1681/15 svou pohledávku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., o uspokojení hotových výdajů ve výši4.235,- Kč v pořadí přihlášky oprávněného ve čtvrté skupině dle § 337c odst. 1 písm. d) a odměny ve výši 3.630,- Kč v osmé skupině dle § 337c odst. 1 písm. h), přičemž rozhodným dnem pro určení pořadí pohledávky v osmé skupině je den doručení přihlášky soudnímu exekutorovi. Pro určení pořadí pohledávky oprávněného vymáhané ve shora uvedeném exekučním řízení sp.zn. 133 EX 1681/15 soudní exekutor dodává, že exekuční návrh byl podán dne 12.06.2015.

 

Přihláška č.l. 119 doručena dne 29.07.2021

 

7/ Město Znojmo, IČ: 00293881, se sídlem 669 02 Znojmo, Obroková 10/12, právně zast. : Mgr. Robert Vala, advokát, ve výši 1.000,- Kč +1.349,50 Kč, rozhodné datum doručení exekučního návrhu - dne 12.06.2015, 3. skupina

 

Přihláška č.l. 121 doručena dne 09.08.2021.

 

 

 

 

 Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Zahraničního odboje 922/25, Adresa, Třebíč - Borovina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace