Bytová jednotka 3+1 v obci Ústí nad Orlicí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 158 ED 12/21-3
Nejnižší podání 1.884.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 15
Počet podání 47

Nejvyšší podání

52779f92
2.730.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
52779f92 2.730.000 Kč 31.8.2021 11:40:40.198839
d8eb699d 2.720.000 Kč 31.8.2021 11:40:27.133347
52779f92 2.710.000 Kč 31.8.2021 11:35:51.305324
d8eb699d 2.700.000 Kč 31.8.2021 11:35:39.093652
52779f92 2.680.000 Kč 31.8.2021 11:30:54.202434
d8eb699d 2.630.000 Kč 31.8.2021 11:27:50.720054
52779f92 2.620.000 Kč 31.8.2021 11:24:10.502072
d8eb699d 2.570.000 Kč 31.8.2021 11:22:15.779367
52779f92 2.560.000 Kč 31.8.2021 11:17:29.279951
d8eb699d 2.550.000 Kč 31.8.2021 11:17:19.034835
52779f92 2.530.000 Kč 31.8.2021 11:12:50.973035
d8eb699d 2.480.000 Kč 31.8.2021 11:09:12.608831
52779f92 2.470.000 Kč 31.8.2021 11:05:04.452662
d8eb699d 2.420.000 Kč 31.8.2021 11:01:51.794795
52779f92 2.410.000 Kč 31.8.2021 10:59:13.995184
212611f8 2.360.000 Kč 31.8.2021 10:57:52.803435
4fb9b714 2.350.000 Kč 31.8.2021 10:55:17.930474
d8eb699d 2.340.000 Kč 31.8.2021 10:55:01.276215
52779f92 2.325.000 Kč 31.8.2021 10:54:09.903128
4fb9b714 2.275.000 Kč 31.8.2021 10:50:20.505470
d8eb699d 2.265.000 Kč 31.8.2021 10:47:27.469619
4fb9b714 2.254.000 Kč 31.8.2021 10:47:16.765805
d8eb699d 2.244.000 Kč 31.8.2021 10:46:57.654395
52779f92 2.234.000 Kč 31.8.2021 10:28:35.793866
3eeef189 2.134.000 Kč 31.8.2021 10:28:06.783717
a8668d2c 2.124.000 Kč 31.8.2021 10:27:55.178028
3eeef189 2.104.000 Kč 31.8.2021 10:26:21.258798
d53e7678 2.094.000 Kč 31.8.2021 10:25:30.326796
3eeef189 2.084.000 Kč 31.8.2021 10:24:55.406334
d53e7678 2.074.000 Kč 31.8.2021 10:22:06.684956
3eeef189 2.064.000 Kč 31.8.2021 10:15:17.065562
d53e7678 2.054.000 Kč 31.8.2021 10:14:27.027720
3eeef189 2.044.000 Kč 31.8.2021 10:13:58.949677
d53e7678 2.034.000 Kč 31.8.2021 10:12:33.711344
3eeef189 2.024.000 Kč 31.8.2021 10:11:56.435567
d53e7678 2.014.000 Kč 31.8.2021 10:08:25.760382
3eeef189 2.004.000 Kč 31.8.2021 10:08:16.143930
d53e7678 1.994.000 Kč 31.8.2021 10:08:06.985166
3eeef189 1.984.000 Kč 31.8.2021 10:06:57.448127
d53e7678 1.974.000 Kč 31.8.2021 10:06:32.403528
3eeef189 1.964.000 Kč 31.8.2021 10:06:08.496297
52779f92 1.954.000 Kč 31.8.2021 10:05:58.134295
d53e7678 1.924.000 Kč 31.8.2021 10:05:43.792150
3eeef189 1.914.000 Kč 31.8.2021 10:05:31.335385
d53e7678 1.904.000 Kč 31.8.2021 10:05:10.249884
52779f92 1.894.000 Kč 31.8.2021 10:01:00.549024
3eeef189 1.884.000 Kč 31.8.2021 10:00:10.915167

KrajPardubický kraj
OkresÚstí nad Orlicí
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby158 ED 12/21-3
Začátek dražby31.08.2021 10:00
Konec dražby31.08.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Trutnov, JUDr. Jan Bohutínský
Ječná 479, 541 03 Trutnov 3

Kontaktní osoba

Dražební oddělení
telefon: 499 841 570, mobil: 734 230 293
admin@exekutor-trutnov.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Úterý08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Středa08:30 - 11:3013:00 - 15:00
Čtvrtek08:30 - 11:3013:00 - 15:00

Nejnižší podání1.884.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.884.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka3238223339/0800
Variabilní symbol1001221
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je jednotka 1220/206 (byt), vymezen v budově: Ústí nad Orlicí, č.p. 1220, 1221, 1222, byt. dům, LV 5712 na parcele st. 2062, LV 5712, k.ú. Ústí nad Orlicí, zapsáno na LV 6113 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro obec a k.ú. Ústí nad Orlicí a dále spoluvlastnický podíl ve výši 437/10000 na společných částech domu a pozemku, zapsáno na LV č. 5712 u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, pro obec a k.ú. Ústí nad Orlicí.

Jedná se o byt č. 1220/206 o velikosti 1+3 umístěný ve třetím nadzemním podlaží panelového bytového domu Ústí nad Orlicí č.p. 1220, 1221 a 1222 postaveného na pozemku parc.č. st. 2062 v kat. území Ústí nad Orlicí, v ulici Na Štěpnici. Jedná se o byt č. 1220/206, který sestává ze čtyř obytných místností a příslušenství, tedy kuchyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, komory a balkonu. Příslušenství bytu dále tvoří sklepní kóje v podzemí. Celková výměra započítatelné podlahové plochy bytu č. 1220/206 včetně příslušenství činí 65,47 m2. V roce 2015 byly provedeny stavební úpravy kuchyně, koupelny, WC a předsíně. Údržba bytu č. 1220/206 a stavebně technický stav domu č.p. 1220, 1221 a 1222 odpovídá stáří. Dům a byt vyžadují provedení menších stavebních úprav. Vybavení bytu tvoří kuchyňská linka, 4 ks radiátorů, vana, umyvadlo, WC mísa s nádrží, 2 míchací baterie, zvonek, domácí telefon a listovní schránka. Součástí bytu jsou veškerá vnitřní instalace, tj. trubní rozvody vody, elektroinstalace, odpady kromě stoupacích vedení s uzavíracími ventily. Dále součástí bytu je podlahová krytina, nenosné příčky, okna, vnitřní dveře a vstupní dveře do bytu. Byt je od společných částí domu ohraničen vstupními dveřmi do bytu včetně zárubní, hlavním jističem pro byt, potrubím přívodu studené a teplé vody do bytu za bytovými vodoměry ve směru toku vody, potrubím odpadních vod včetně napojení na hlavní sběrné potrubí. Společnými částmi domu jsou základy včetně izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchod, schodiště, okna a dveře přímo přístupné ze společných částí, chodby, rozvody vody, kanalizace, plynu, elektřiny, domovní elektroinstalace, domácích telefonů, vstupní prostory, sušárna, sklepní prostory s uzávěrem vody a plynu a společná televizní anténa.

Dům č.p. 1220, 1221 a 1222 je užíván od roku 1978. Během doby trvání stavby dům prošel revitalizací. Bytový dům č.p. 1220, 1221 a 1222 je samostatný dům, má čtyři nadzemních podlaží a podzemí. V domě je situováno celkem 24 bytů. Svislé konstrukce domu jsou panelové. Vytápění domu je centrální. Dům má veškeré instalace vody, kanalizace a plynu. Dům není vybaven výtahem.

Dle Dražební vyhlášky a znaleckého posudku.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Na Štěpnici 1220, Adresa, Ústí nad Orlicí, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace