Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20 k bytové jednotce 2+kk v obci Bílina, okres Teplice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 11225/18-520
Nejnižší podání 16.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 3

Nejvyšší podání

365d0ccf
17.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
365d0ccf [priorita 1] 17.667 Kč 20.8.2021 10:33:36.927128
340dea26 17.667 Kč 20.8.2021 10:33:26.125302
365d0ccf [priorita 1] 16.667 Kč 20.8.2021 10:00:09.555250

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 11225/18-520
Začátek dražby20.08.2021 10:00
Konec dražby20.08.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání16.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)25.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol1122518
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/20 k bytové jednotce 2+kk včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku v obci Bílina, okres Teplice. Bytová jednotka má velikost 48,5 m2 včetně sklepa. Dále k bytové jednotce náleží balkon. Předmětná jednotka je umístěna ve 2. nadzemním podlaží. Bytový dům je situován v okrajové části města, městská část Pražské Předměstí, v ulici Fügnerova v obci Bílina. Ve městě Bílina je komplexní občanská vybavenost, včetně obchodní sítě, atletický areál, plavecká hala, fotbalový stadión, tenisové dvorce, koupaliště a hřiště pro minigolf. Vedle většinou nově vystavěných základních škol je zde i gymnázium. Ve městě se nachází přírodní divadlo, kina a divadelní scéna. Dopravní obslužnost je zajištěna vlaky a autobusy. Bytový dům je typizovaný panelový dům. Dům má 1PP a 13 NP, jedná se o typizovaný objekt z velkoplošných panelů, střecha plochá, střední krytina živičná. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovod, kanalizaci. Bylo zde provedeno zateplení fasády, nová střešní krytina, plastová okna, stoupačky a výtah. Celkový stav objektu je dobrý. Další informace jsou ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovité věci vázne nájemní právo k bytové jednotce č. 5 v budově Fügnerova č. p. 254, Bílina, 418 01, dispozice 2+kk (výměra celkem 48,0 m2), ve prospěch nájemce: Lukáš Axamit, nar. 13. 4. 1997, bytem Fügnerova 257, 418 01 Bílina, vzniklé na základě Smlouvy o nájmu uzavřené mezi nájemcem a Tomášem Kučerou dne 24. 2. 2018 na dobu neurčitou s nájemným ujednaným ve smlouvě ke dni jejího podpisu ve výši 4890,00 Kč měsíčně a měsíční zálohou na náklady a služby 2840,00 Kč, které prodejem v dražbě nezanikne. Soudnímu exekutorovi jinak nebyla oznámena a ani mu nejsou jinak známá další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Fügnerova 254, Adresa, Bílina - Pražské Předměstí, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace