Dražba podílů id. 1/4 a id. 1/2 pozemků v obci Poleň, okr. Klatovy

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 09833/12-141
Nejnižší podání 36.670 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 09833/12-141
Začátek dražby07.09.2021 13:30
Konec dražby07.09.2021 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání36.670 Kč
Výsledná cena (odhadní)55.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol110983312
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Nemovitá věc evidovaná na LV č. 127, v k.ú. Mlýnec

Jedná se spoluvlastnický podíl id. 1/4 k pozemku p.č. 856 - ostatní plocha, v k.ú. Mlýnec, obec Poleň, okres Klatovy, který je situován v jihovýchodní části obce Poleň v místní části Mlýnec. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 848/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví obce.

 

Nemovité věci evidované na LV č. 132, v k.ú. Zdeslav

Jedná se spoluvlastnický podíl id. 1/2 k pozemkům p.č. 700, p.č. 703 a p.č. 713 - vodní plocha, vše v k.ú. Zdeslav, obec Poleň, okres Klatovy, které jsou situovány v jihovýchodní, odlehlé části obce Poleň s přístupem přes nezpevněné pozemky.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Poleň, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace