Ubytovací zařízení s administr. budovou v obci Povrly, k.ú. Roztoky nad Labem, okres Ústí nad Labem

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 12224/19-112
Nejnižší podání 3.908.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 51

Nejvyšší podání

6c286aaa
6.206.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
6c286aaa 6.206.000 Kč 16.9.2021 13:59:17.776758
e289eff5 6.006.000 Kč 16.9.2021 13:59:07.556481
6c286aaa 6.005.000 Kč 16.9.2021 13:55:18.559239
e289eff5 5.905.000 Kč 16.9.2021 13:54:27.074576
6c286aaa 5.904.000 Kč 16.9.2021 13:50:06.588754
e289eff5 5.704.000 Kč 16.9.2021 13:49:18.587101
6c286aaa 5.703.000 Kč 16.9.2021 13:48:50.162830
e289eff5 5.702.000 Kč 16.9.2021 13:46:26.596460
9725a2b4 5.701.000 Kč 16.9.2021 13:42:10.710822
e289eff5 5.651.000 Kč 16.9.2021 13:40:55.550067
9725a2b4 5.650.000 Kč 16.9.2021 13:35:55.743626
16fc6fd4 5.500.000 Kč 16.9.2021 13:35:45.294455
9725a2b4 5.450.000 Kč 16.9.2021 13:35:38.830722
16fc6fd4 5.400.000 Kč 16.9.2021 13:35:27.382098
9725a2b4 5.350.000 Kč 16.9.2021 13:35:17.153629
16fc6fd4 5.300.000 Kč 16.9.2021 13:33:25.443007
6c286aaa 5.201.000 Kč 16.9.2021 13:33:17.188208
16fc6fd4 5.200.000 Kč 16.9.2021 13:32:55.244826
9725a2b4 5.155.000 Kč 16.9.2021 13:32:24.663274
6c286aaa 5.105.000 Kč 16.9.2021 13:32:15.578096
16fc6fd4 5.104.000 Kč 16.9.2021 13:32:10.519024
6c286aaa 5.103.000 Kč 16.9.2021 13:30:59.553802
16fc6fd4 5.102.000 Kč 16.9.2021 13:30:49.577371
6c286aaa 5.101.000 Kč 16.9.2021 13:30:21.310320
16fc6fd4 5.100.000 Kč 16.9.2021 13:29:23.267353
6c286aaa 5.051.000 Kč 16.9.2021 13:28:59.093296
16fc6fd4 5.050.000 Kč 16.9.2021 13:28:27.847133
9725a2b4 5.000.000 Kč 16.9.2021 13:27:53.975246
16fc6fd4 4.850.000 Kč 16.9.2021 13:27:36.034444
6c286aaa 4.802.000 Kč 16.9.2021 13:27:11.582610
9725a2b4 4.801.000 Kč 16.9.2021 13:26:14.803718
6c286aaa 4.551.000 Kč 16.9.2021 13:26:01.724081
9725a2b4 4.550.000 Kč 16.9.2021 13:25:56.554912
16fc6fd4 4.500.000 Kč 16.9.2021 13:25:45.153459
9725a2b4 4.451.000 Kč 16.9.2021 13:25:35.702231
6c286aaa 4.401.000 Kč 16.9.2021 13:25:21.574530
16fc6fd4 4.400.000 Kč 16.9.2021 13:24:02.740159
e289eff5 4.301.000 Kč 16.9.2021 13:22:56.227652
16fc6fd4 4.300.000 Kč 16.9.2021 13:22:22.732392
e289eff5 4.201.000 Kč 16.9.2021 13:20:36.547594
16fc6fd4 4.200.000 Kč 16.9.2021 13:19:58.710955
6c286aaa 4.101.000 Kč 16.9.2021 13:19:22.176539
16fc6fd4 4.100.000 Kč 16.9.2021 13:18:52.249220
6c286aaa 4.003.000 Kč 16.9.2021 13:18:37.051294
e289eff5 4.002.000 Kč 16.9.2021 13:18:14.147029
6c286aaa 4.001.000 Kč 16.9.2021 13:16:52.949870
16fc6fd4 4.000.000 Kč 16.9.2021 13:07:09.913969
9725a2b4 3.970.000 Kč 16.9.2021 13:05:36.236587
16fc6fd4 3.920.000 Kč 16.9.2021 13:04:48.673254
9725a2b4 3.909.000 Kč 16.9.2021 13:00:38.756431
16fc6fd4 3.908.000 Kč 16.9.2021 13:00:12.355138

KrajÚstecký kraj
OkresÚstí nad Labem
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 12224/19-112
Začátek dražby16.09.2021 13:00
Konec dražby16.09.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.908.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)9.770.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1912224112
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o pozemky s ubytovnou a administrativní budovou. Pozemky jsou oplocené dřevěným plotem s podezdívkou. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.

Na pozemku parc. č. 164 se nachází samostatně stojící, patrová budova ubytovny s č.p. 37. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je opatřena komínem. Střecha je v horším stavu. Okna budovy jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře budovy jsou plastové. K budově patří vestavěná garáž se dřevěnými dvoukřídlými vraty.

Na pozemku parc. č. 165 se nachází samostatně stojící, patrová budova s č.p. 32. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající běžné údržbě. Fasáda budovy není zateplená. Budova je podsklepená. Střecha budovy je valbová s krytinou z živičné šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha budovy je opatřena komínem, vikýři a střešními okny. Okna budovy jsou plastová.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a studny. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 164 stojí stavba ubytovny č.p. 37. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 333 m2. Na pozemku parc. č. 165 stojí administrativní budova č.p. 32. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 651 m2. Na stavební pozemky parc. č. 164 a parc. č. 165 navazuje pozemek parc. č. 167, který je v katastru nemovitosti veden jako ostatní plocha o celkové výměře 4 553 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a udržované. Pozemky jsou oploceny dřevěným plotem s podezdívkou. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, porosty a kolonáda, která spojuje obě stavby. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 151 ve vlastnickém právu obce Povrly.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a kolonáda. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: Věcné břemeno vstupu za účelem uložení, kontroly provozu, údržby, opravy a případné obnovy pod povrchem uloženého vodovodního potrubí v rozsahu dle GP č. 108-5/2003; oprávnění pro Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689/14, Teplice, IČ: 49099469; povinnost Parcela 167; Listina: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 6.6.2006.


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Roztoky 37, Adresa, Povrly - Roztoky, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace