1/2 objektu pro rodinnou rekreaci v Týnci nad Sázavou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 222 EX 158/14-217
Nejnižší podání 178.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 19

Nejvyšší podání

90381008
280.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
90381008 280.000 Kč 23.9.2021 11:08:14.044247
311e2797 271.000 Kč 23.9.2021 11:06:48.840431
90381008 270.000 Kč 23.9.2021 11:06:41.123927
311e2797 261.000 Kč 23.9.2021 11:06:25.684340
90381008 260.000 Kč 23.9.2021 11:02:19.270343
a394c226 252.000 Kč 23.9.2021 11:01:55.916782
407883c8 251.000 Kč 23.9.2021 11:00:46.005436
90381008 250.000 Kč 23.9.2021 11:00:19.398159
407883c8 221.000 Kč 23.9.2021 10:59:53.546973
90381008 220.000 Kč 23.9.2021 10:59:45.734602
407883c8 201.000 Kč 23.9.2021 10:59:25.624820
1049e81a [priorita 1] 200.000 Kč 23.9.2021 10:58:24.837641
90381008 200.000 Kč 23.9.2021 10:57:39.963621
407883c8 193.000 Kč 23.9.2021 10:56:22.242046
a394c226 192.000 Kč 23.9.2021 10:55:23.367317
1049e81a [priorita 1] 182.000 Kč 23.9.2021 10:55:00.479623
a394c226 180.000 Kč 23.9.2021 10:26:36.558512
fc8d9d23 179.000 Kč 23.9.2021 10:07:44.505578
90381008 178.000 Kč 23.9.2021 10:00:35.692205

KrajStředočeský kraj
OkresBenešov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby222 EX 158/14-217
Začátek dražby23.09.2021 10:00
Konec dražby23.09.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský Žďár nad Sázavou, Mgr. Jana Slušná
Jamská 1670/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Slušná
telefon: +420 563 034 049,
podatelna@slusna-exekuce.cz


Nejnižší podání178.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)267.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6880771088/2700
Variabilní symbol15814
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k objektu určenému k rodinné rekreaci včetně pozemku, jehož je stavba součástí a zahrady o velikosti 382 m2. Nemovitá věc je situována v okrajové části města Týnec nad Sázavou, nachází se v části města, kde jsou lesní pozemky a několik málo objektů k rodinné rekreaci. V blízkosti protéká vodní Janovický potok, i tak se předmětná nemovitá věc nenachází v rizikové oblasti výskytu povodně/záplavy. Nejbližší zastávka autobusu je ve vzdálenosti cca 875 m (Týnec nad Sázavou, Krusičanská) a železniční stanice 2,4 km (Týnec nad Sázavou) od předmětné nemovité věci. Ve městě se nachází ZŠ, MŠ, obchody, lékárny a další občanská vybavenost.

Oceňovaný objekt má půdorys ve tvaru obdélníka, s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím. Jedná se o dřevěnou stavbu s podezdívkou. Fasáda objektu je dřevěná tvořena dřevěnými latěmi, opatřeno hnědým nátěrem. Střecha objektu je sedlová s krytinou z vlnitých bitumenových desek. Na střeše se nachází zděný komín s plechovým kouřovodem, který je značně poničen. Okna jsou v hnědém dřevěném provedení, přičemž část z nich je zakryta dřevěnými okenicemi. Vchodové dveře jsou rovněž dřevěné hnědé barvy, umožňující přístup do objektu ze zastřešené verandy/závětří, která je opatřena dřevěným zábradlím. V oblasti podezdění objektu se nachází dřevěné dveře do podzemního podlaží. Objekt není dle informací napojen na žádné inženýrské sítě. Vnitřní prostory nemovité věci jsou dispozičně řešeny jako jedna místnost, vybavena dvěma postelemi. Vytápění objektu je řešeno lokálním topeništěm na tuhá paliva. Zahrada domu obklopuje dům ze všech stran. Prostor zahrady je převážně tvořen neudržovaným trvalým travnatým porostem. Nachází se zde studna, několik ovocných a jehličnatých stromů. Na pozemku je rovněž menší dřevěná stavba/přístřešek. Funkční celek je ze všech stran oplocen pletivovým plotem.

Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Týnec nad Sázavou, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.