Dražba 1/10 lesních a ostatních pozemků u Českého Dubu, okres Liberec

Do začátku dražby zbývá: 19 dnů 13 hodin 16 minut 34 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 04718/13-158
Nejnižší podání 25.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajLiberecký kraj
OkresLiberec
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 04718/13-158
Začátek dražby13.10.2021 10:00
Konec dražby13.10.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání25.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)51.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0471813
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je podíl o vel. id. 1/10 na pozemcích nacházejících se cca 200 m východně od okraje zastavěné místní části Sobotice, která jsou součástí města Český Dub, cca 15 km od města Liberec. Jedná se o soubor nesousedících travnatých a lesních hospodářských pozemků nepravidelných tvarů. Jsou svažité k severozápadní a jihozápadní straně. Na pozemcích parc. č. 2163/1 a parc. č. 2261/18 se na části nachází převážně jehličnatý lesní porost (borovice, javor a smrk) starý cca 2 roky a na druhé části převážně jehličnatý lesní porost (borovice a bříza) starý cca 125 let. Na pozemku parc. č. 2155/3 se nachází část zděné samostatné garáže s dřevěnými vraty, která není předmětem ocenění. Na pozemcích parc. č. 2148 a parc. č. 2152/1 se nacházejí nezpevněné cesty. V době oceňování byly pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta.

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky, nájemní, pachtovní ani předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla, s výjimkou zákonného předkupního práva vlastníka stavby bez čp/če, garáže, zapsané na LV 1258, obec a kat. území Český Dub, k draženému pozemku parc. č. 2155/3, zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Sobotice 10, Adresa, Český Dub - Sobotice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace