Rodinný dům v obci Chabařovice, okres Ústí nad Labem

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 223DD 90001/99-22
Nejnižší podání 875.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajÚstecký kraj
OkresÚstí nad Labem
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby223DD 90001/99-22
Začátek dražby22.10.2021 10:30
Konec dražby22.10.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Mgr. Andrea Říhová LL.M
28. října 1228, 273 09 Kladno-Švermov

Kontaktní osoba

Lenka Tomišínová
mobil: 605 855 487
sekretariat@exekutorkladno.cz
K dispozici pouze v úředních hodinách.

Úřední hodiny

Pondělí09:30 - 11:3013:30 - 15:30
Středa09:30 - 11:3013:30 - 15:30

Nejnižší podání875.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.750.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka115-618490267/0100
Variabilní symbol209990001
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o řadový, krajní, patrový rodinný dům se třemi nadzemními podlažími. 

Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. 

Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá zanedbané údržbě.

Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává.

Dům není podsklepený.

Střecha budovy je sedlová s krytinou z živičné šindele.  Na střeše jsou žlaby a svody.

Okna domu jsou plastová, vchodové dveře jsou dřevěné částečně prosklené.

Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nemovitá věc je napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. 

Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 117 m2 .

Pozemek má podlouhlý tvar, nachází se na něm porosty a je přístupný přes pozemek parc. č. 85/1 ve vlastnickém právu města Chabařovice. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Husovo náměstí 187, Adresa, Chabařovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.