Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5710/75790 ostatní plochy, k.ú. Klíčany, okr. Praha - východ

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 8398/09-180
Nejnižší podání 132.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

accb617a
132.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
accb617a 132.000 Kč 3.11.2021 10:17:48.160883

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-východ
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 8398/09-180
Začátek dražby03.11.2021 10:00
Konec dražby03.11.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání132.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)198.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0839809
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Pozemky se nacházejí v jižní zastavěné části obce Klíčany. Jedná se o sousedící travnaté pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha o výměře 2 289 m2. Na pozemku parc. č. St. 138 se nachází zděný dům č.p. 17, který není předmětem ocenění. Travnatý pozemek parc. č. 34/1 není v terénu blíže ohraničený. Na pozemku se nacházejí listnaté porosty. Pozemek parc. č. 34/2 je na východní straně ohraničený zpevněnou komunikací a na jižní straně živým plotem. Na travnatém pozemku se nacházejí zpevněné plochy, porosty a přístřešek. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované. K pozemkům vede zpevněná komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 35/3, který je ve vlastnictví obce Klíčany.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

U Bytovek 17, Adresa, Klíčany, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.