HILTI 3-Tool Kit, (bruska, vrtačka, pří. kladivo), kufr

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 20/21-50
Nejnižší podání 1.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 193
Počet podání 22

Nejvyšší podání

462cfc57
27.850 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
462cfc57 27.850 Kč 2.11.2021 11:20:56.285092
be960217 27.800 Kč 2.11.2021 11:20:24.885583
462cfc57 26.300 Kč 2.11.2021 11:19:49.618655
be960217 26.250 Kč 2.11.2021 11:18:55.136891
462cfc57 24.250 Kč 2.11.2021 11:16:37.051790
be960217 24.200 Kč 2.11.2021 11:14:20.689207
462cfc57 21.200 Kč 2.11.2021 11:08:22.446210
b1bb140b 21.150 Kč 2.11.2021 11:06:58.270745
e1745825 21.100 Kč 2.11.2021 11:03:09.136294
e17447b0 21.000 Kč 2.11.2021 11:02:22.136505
be960217 20.300 Kč 2.11.2021 11:02:08.524557
462cfc57 17.300 Kč 2.11.2021 11:01:21.693714
ec464f23 7.300 Kč 2.11.2021 11:01:10.622031
e5bb1816 4.300 Kč 2.11.2021 11:00:58.642555
46da3173 2.300 Kč 2.11.2021 11:00:54.949050
41d50f6a 2.250 Kč 2.11.2021 11:00:48.880852
72fe50a7 2.200 Kč 2.11.2021 11:00:43.662643
a1838255 2.150 Kč 2.11.2021 11:00:36.960213
a1009f42 1.150 Kč 2.11.2021 11:00:30.514404
1721df89 1.100 Kč 2.11.2021 11:00:21.740375
b08f6f27 1.050 Kč 2.11.2021 11:00:11.621568
87a5b78b 1.000 Kč 2.11.2021 11:00:05.969882

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 20/21-50
Začátek dražby02.11.2021 11:00
Konec dražby02.11.2021 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2021050, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 11.11.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 21.10.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace