RAPID, typ 1521, drtič

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 20/21-54
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 22
Počet podání 18

Nejvyšší podání

03c3abe9
10.150 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
03c3abe9 10.150 Kč 2.11.2021 11:44:33.196418
1ae8dd06 10.100 Kč 2.11.2021 11:43:54.947146
03c3abe9 10.050 Kč 2.11.2021 11:39:49.875535
1ae8dd06 10.000 Kč 2.11.2021 11:39:18.019433
03c3abe9 9.050 Kč 2.11.2021 11:35:40.897213
1ae8dd06 9.000 Kč 2.11.2021 11:34:50.688566
03c3abe9 8.850 Kč 2.11.2021 11:31:24.510516
4de68f41 8.800 Kč 2.11.2021 11:30:46.147132
03c3abe9 8.600 Kč 2.11.2021 11:30:16.358978
1ae8dd06 8.500 Kč 2.11.2021 11:29:59.089038
03c3abe9 8.100 Kč 2.11.2021 11:29:13.336464
1ae8dd06 8.000 Kč 2.11.2021 11:28:13.609595
9685c7ba 7.150 Kč 2.11.2021 11:27:31.555815
4de68f41 6.150 Kč 2.11.2021 11:25:33.265442
9685c7ba 6.100 Kč 2.11.2021 11:24:34.521204
03c3abe9 5.100 Kč 2.11.2021 11:22:24.145424
9685c7ba 5.050 Kč 2.11.2021 11:16:31.460981
4de68f41 5.000 Kč 2.11.2021 11:00:16.213890

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 20/21-54
Začátek dražby02.11.2021 11:00
Konec dražby02.11.2021 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2021054, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 11.11.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 21.10.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace