Opakovaná dražba nemovité věci - spoluvlastnický podíl ve výši id. 29/420 rodinného domu v obci Hrob, okres Teplice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 08540/16-075
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 1

Nejvyšší podání

780d226c
30.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
780d226c [priorita 1] 30.000 Kč 20.10.2021 11:00:14.234477

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 08540/16-075
Začátek dražby20.10.2021 11:00
Konec dražby20.10.2021 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0854016
Specifický symbol55+jméno v pozn.pro příjemce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o řadový, vnitřní dům se dvěma nadzemními podlažími, půdou a sklepem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav odpovídá průměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z pálených tašek. Na střeše jsou žlaby se svody, bleskosvod a komíny. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Fasádní omítka není zateplená. Okna domu jsou dřevěná zdvojená s parapetními deskami. Vstupní dveře jsou dřevěné částečně prosklené. Vjezdová vrata do vnitřní garáže jsou dřevěná dvoukřídlá. K domu patří zahrada, na které je umístěna dřevěná kolna a jiná hosp. stavení. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynu. Na části stavebního pozemku parc. č. St. 103 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 338 m2 se nachází budova č.p. 76. Na tento pozemek navazuje pozemek parc. č. 391/2 (zahrada) o celkové výměře 143 m2 a tvoří s ním jeden funkční celek. Na pozemcích jsou zpevněné plochy, hosp. stavení a trvalé porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 542/3 ve vlastnictví města Hrob. Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení, dřevěná kolna, hosp. stavení.

Shodný spoluvlastnický podíl je dražen na základě dražební vyhlášky č.j. 091 EX 9803/14-127.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 15.10.2021 15:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Verneřice 76, Hrob, okres Teplice, kraj Ústecký, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace