Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 rodinného domu, k.ú. Nová Paka, okr. Jičín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 432/16-118
Nejnižší podání 420.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

7fe68d2c
420.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
7fe68d2c 420.000 Kč 2.11.2021 10:05:32.349551

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresJičín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 432/16-118
Začátek dražby02.11.2021 10:00
Konec dražby02.11.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání420.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)630.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0043216
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemovitou věcí je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/2 rodinného domu s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená z cihel a kamene a její stavebně - technický stav odpovídá špatné údržbě. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových a osinkocementových šablon. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Součástí střechy jsou komín a střešní otvor. Okna domu jsou plastová nebo dřevěná dvojitá. Vchodové dveře jsou dřevěné. Fasáda domu je ve špatném stavu. K domu náleží zahrada. Dům je dispozičně řešen jako 4+kk.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 22.10.2021 15:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovité věci neváznou žádné závady. Na LV 3005 zapsané věcné břemeno užívání zaniklo v rozsahu draženého spoluvlastnického podílu povinné ve výši id. ½ dnem právní moci usnesení o ceně nemovité věci č.j. 091 EX 00432/16-113 ze dne 2. 9. 2021, která nastala dne 28. 9. 2021. Na LV 3005 zapsaný zákaz zcizení a zatížení zaniká v rozsahu draženého spoluvlastnického podílu povinné ve výši id. ½ ze zákona dnem, kdy se vydražitel stane vlastníkem nemovité věci. Na LV 3005 zapsané zástavní právo smluvní zaniká v rozsahu draženého spoluvlastnického podílu povinné ve výši id. ½ ze zákona dnem právní moci rozvrhového usnesení.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Tovární 192, Adresa, Nová Paka, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace