Rodinný dům v obci Bernartice, k.ú. Bernartice u Milevska, okres Písek

Do začátku dražby zbývá: 7 dnů 6 hodin 1 minuta 23 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 10493/18-105
Nejnižší podání 680.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihočeský kraj
OkresPísek
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 10493/18-105
Začátek dražby04.11.2021 13:00
Konec dražby04.11.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání680.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.361.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1810493105
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový krajní rodinný dům s jedním nadzemním podlažím a půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Fasáda domu není zateplená. Střecha budovy je sedlová s krytinou z vlnovek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná a plastová. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné, částečně prosklené. K domu patří pozemek. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena dle LV.Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. V ulici se nachází vodovod a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. St. 127/2 stojí stavba pro bydlení č.p. 157. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 135 m2. Na pozemku se nachází zpevněné plochy, porosty, jezírko, ocelové oplocení a hosp. stavby. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 1474/3, který je ve vlastnickém právu městysu Bernartice.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy, zahr. jezírko a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení a hosp. stavby. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.): věcné břemeno zřizování a provozování vedení zemního kabelového vedení NN a kabelové skříně dle geom. plánu 513-171/2011, oprávnění pro EG.D, a.s., IČ: 28085400, Lidická 1673/36, 602 00 Brno, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 22.8.2013


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Písecká 157/34, Adresa, Bernartice, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace