Dražba rodinného domu, k.ú. Lužkovice, okr. Zlín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 4232/17-086
Nejnižší podání 900.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 0

KrajZlínský kraj
OkresZlín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 4232/17-086
Začátek dražby16.11.2021 10:00
Konec dražby16.11.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání900.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.350.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0423217
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený, přízemní rodinný dům č.p. 88 Lužkovice s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je vhodná ke kompletní rekonstrukci. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek v horším stavu. Na střeše jsou žlaby se svody a komín. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do budovy jsou dřevěné prosklené. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Fasáda budovy není zateplená. K domu patří zahrada. Nemovitá věc je přístupná z místní nezpevněné komunikace.

 

Nebylo zjištěno napojení na IS, elektřina je pravděpodobně odpojena. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

Na pozemku parc. č. 92 se nachází stavba rodinného domu č.p. 88. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 217 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 93, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 180 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou oplocené. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 79.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 12.11.2021 14:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Legera 88, Adresa, Zlín - Lužkovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace