Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/8 orné půdy. k.ú. Rakovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 6411/15-045
Nejnižší podání 14.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 24

Nejvyšší podání

913a7811
39.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
913a7811 39.000 Kč 16.11.2021 10:44:45.202253
3fba33d5 38.000 Kč 16.11.2021 10:44:00.257238
913a7811 37.000 Kč 16.11.2021 10:39:19.163608
3fba33d5 36.000 Kč 16.11.2021 10:39:03.475939
913a7811 35.000 Kč 16.11.2021 10:34:31.501948
72543a56 34.000 Kč 16.11.2021 10:33:58.237164
913a7811 33.000 Kč 16.11.2021 10:31:42.008692
72543a56 32.000 Kč 16.11.2021 10:31:30.308676
3fba33d5 31.000 Kč 16.11.2021 10:31:06.037968
913a7811 30.000 Kč 16.11.2021 10:30:17.057650
72543a56 29.000 Kč 16.11.2021 10:29:46.876050
913a7811 28.000 Kč 16.11.2021 10:29:10.564147
72543a56 27.000 Kč 16.11.2021 10:28:36.983003
3fba33d5 26.000 Kč 16.11.2021 10:27:58.624265
913a7811 25.000 Kč 16.11.2021 10:26:35.582946
72543a56 23.000 Kč 16.11.2021 10:21:49.701224
913a7811 22.000 Kč 16.11.2021 10:20:34.476288
d70db508 20.000 Kč 16.11.2021 10:17:19.116857
3fba33d5 19.000 Kč 16.11.2021 10:17:06.668522
1cb45c75 18.000 Kč 16.11.2021 10:16:45.174326
72543a56 17.000 Kč 16.11.2021 10:11:10.736240
d70db508 16.000 Kč 16.11.2021 10:03:21.233627
3fba33d5 15.000 Kč 16.11.2021 10:03:09.074841
913a7811 14.000 Kč 16.11.2021 10:00:39.257016

KrajJihočeský kraj
OkresPísek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 6411/15-045
Začátek dražby16.11.2021 10:00
Konec dražby16.11.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání14.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0641115
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražený pozemek se nachází cca 2,8 km jihovýchodně od okraje zastavěné části obce Rakovice. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 10 034 m2. Pozemek je na severozápadní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1421/11, který je ve vlastnictví obce Rakovice. Velikost draženého podílu představuje id. 1/8 nemovité věci.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Smetanova Lhota 15, Adresa, Smetanova Lhota, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace