Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/18 pozemku, k.ú. Skuřina

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 214/20-044
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajKrálovéhradecký kraj
OkresJičín
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 214/20-044
Začátek dražby17.11.2021 12:00
Konec dražby17.11.2021 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)18.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0021420
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Draženou nemoivitou věcí je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/18 pozemku parc. č. 97, který je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m2. Pozemek je zastavěn plochou pod stavbou rodinné rekreace č.e. 3 Skuřina. Rodinná rekreace nebyla předmětem ocenění. Pozemek je pravidelného tvaru. Dále se jedná o pozemky parc. č. 201/15, 201/16, 201/17, 201/19, 201/20, 201/21. Uvedené pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Pozemky spolu tvoří jeden celek a jsou nepravidelných tvarů. Pozemky se nacházejí kolem objektů rodinných rekreací a jsou využívané jako zahrady. Podílu povinného odpovídá podíl na užívání pozemku parc. č. 201/20. Přístup na pozemky je z pozemku parc. č. 201/1, který je ve vlastnictví obce.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 12.11.2021 15:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Skuřina ev. č. 3, Adresa, Markvartice - Skuřina, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace