Automobil BMW 390L - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 11711/13-264
Nejnižší podání 27.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 99
Počet podání 65

Nejvyšší podání

817b2fd4
89.616 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
817b2fd4 89.616 Kč 16.11.2021 10:49:38.769642
f1136439 87.010 Kč 16.11.2021 10:48:36.612362
817b2fd4 86.666 Kč 16.11.2021 10:43:52.777923
f1136439 84.000 Kč 16.11.2021 10:43:12.638690
817b2fd4 83.722 Kč 16.11.2021 10:42:40.871098
f1136439 81.500 Kč 16.11.2021 10:42:01.444250
817b2fd4 81.266 Kč 16.11.2021 10:37:26.738965
f1136439 77.600 Kč 16.11.2021 10:37:06.598021
efcf0b7d 77.400 Kč 16.11.2021 10:36:59.533849
f1136439 77.200 Kč 16.11.2021 10:35:50.493110
efcf0b7d 77.000 Kč 16.11.2021 10:35:40.789004
f1136439 76.800 Kč 16.11.2021 10:34:32.865801
49c16bb4 76.600 Kč 16.11.2021 10:34:25.611225
f1136439 76.400 Kč 16.11.2021 10:34:08.873135
49c16bb4 76.200 Kč 16.11.2021 10:34:00.335474
f1136439 76.000 Kč 16.11.2021 10:33:20.809058
efcf0b7d 75.800 Kč 16.11.2021 10:33:12.868901
f1136439 75.600 Kč 16.11.2021 10:30:55.032950
69d94617 75.400 Kč 16.11.2021 10:30:43.623600
f1136439 75.200 Kč 16.11.2021 10:27:24.283697
69d94617 75.000 Kč 16.11.2021 10:19:13.362237
efcf0b7d 71.400 Kč 16.11.2021 10:15:54.507172
f97b1bec 71.200 Kč 16.11.2021 10:15:12.917286
69d94617 71.000 Kč 16.11.2021 10:14:13.127231
c82f42a0 70.800 Kč 16.11.2021 10:12:52.008777
bb03cd02 70.600 Kč 16.11.2021 10:12:16.685583
69d94617 70.400 Kč 16.11.2021 10:11:02.266047
efcf0b7d 70.200 Kč 16.11.2021 10:10:42.051381
261c39e0 70.000 Kč 16.11.2021 10:08:49.756325
408d40cf 68.100 Kč 16.11.2021 10:08:38.823006
8f781993 67.900 Kč 16.11.2021 10:08:29.902079
69d94617 67.700 Kč 16.11.2021 10:07:59.487193
f1136439 67.500 Kč 16.11.2021 10:07:46.848117
760aebee 67.200 Kč 16.11.2021 10:07:15.796355
f1136439 67.000 Kč 16.11.2021 10:07:05.446631
760aebee 65.400 Kč 16.11.2021 10:06:42.692761
80bcc350 65.200 Kč 16.11.2021 10:06:25.960037
261c39e0 65.000 Kč 16.11.2021 10:06:17.258869
80bcc350 61.000 Kč 16.11.2021 10:06:08.383657
760aebee 60.800 Kč 16.11.2021 10:06:01.833086
f1136439 60.600 Kč 16.11.2021 10:05:53.206556
760aebee 59.600 Kč 16.11.2021 10:05:37.054883
261c39e0 59.400 Kč 16.11.2021 10:05:30.139064
80bcc350 57.400 Kč 16.11.2021 10:05:19.783861
f1136439 57.200 Kč 16.11.2021 10:05:13.349473
261c39e0 56.000 Kč 16.11.2021 10:05:09.208916
760aebee 55.800 Kč 16.11.2021 10:04:50.363815
261c39e0 55.600 Kč 16.11.2021 10:04:46.076015
760aebee 55.400 Kč 16.11.2021 10:04:41.526648
80bcc350 55.200 Kč 16.11.2021 10:04:29.371567
760aebee 55.000 Kč 16.11.2021 10:03:31.914987
f1136439 50.000 Kč 16.11.2021 10:03:27.364129
31b08a23 45.200 Kč 16.11.2021 10:03:07.875439
760aebee 45.000 Kč 16.11.2021 10:02:58.738574
f1136439 40.000 Kč 16.11.2021 10:02:50.112131
760aebee 36.600 Kč 16.11.2021 10:02:31.037381
f1136439 31.600 Kč 16.11.2021 10:02:26.447856
31b08a23 29.600 Kč 16.11.2021 10:02:05.284232
69d94617 29.400 Kč 16.11.2021 10:01:45.198818
80bcc350 29.200 Kč 16.11.2021 10:01:38.934669
1ca89306 29.000 Kč 16.11.2021 10:01:27.774611
25e8a52b 28.500 Kč 16.11.2021 10:01:05.027597
1ca89306 28.000 Kč 16.11.2021 10:00:53.662469
25e8a52b 27.200 Kč 16.11.2021 10:00:22.241582
cc140d37 27.000 Kč 16.11.2021 10:00:13.583600

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 11711/13-264
Začátek dražby16.11.2021 10:00
Konec dražby16.11.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání27.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)81.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1311711264, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 25.11.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.11.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace