Automobil Škoda Fabia - Velký TP a techn.údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19173/15-125
Nejnižší podání 10.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 64
Počet podání 41

Nejvyšší podání

f26b51b2
62.549 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f26b51b2 62.549 Kč 16.11.2021 10:20:12.350289
a270a9cd 31.049 Kč 16.11.2021 10:15:38.072550
f26b51b2 30.999 Kč 16.11.2021 10:14:44.747554
8c8b5b33 29.000 Kč 16.11.2021 10:13:43.650259
a270a9cd 28.950 Kč 16.11.2021 10:13:34.176633
f26b51b2 28.900 Kč 16.11.2021 10:13:23.138313
a270a9cd 28.850 Kč 16.11.2021 10:13:11.941721
fa0e21d2 28.800 Kč 16.11.2021 10:12:59.505298
a270a9cd 28.750 Kč 16.11.2021 10:12:54.679766
cddee551 28.700 Kč 16.11.2021 10:11:09.890087
a270a9cd 28.600 Kč 16.11.2021 10:10:27.779913
0887913a 28.550 Kč 16.11.2021 10:09:43.580738
a270a9cd 14.050 Kč 16.11.2021 10:09:24.330414
0887913a 14.000 Kč 16.11.2021 10:09:11.416635
e80cdc2e 13.950 Kč 16.11.2021 10:09:05.381615
0887913a 13.650 Kč 16.11.2021 10:09:00.222860
f26b51b2 13.600 Kč 16.11.2021 10:08:31.478201
a270a9cd 13.550 Kč 16.11.2021 10:08:25.266428
f26b51b2 13.500 Kč 16.11.2021 10:08:20.126241
e80cdc2e 13.450 Kč 16.11.2021 10:08:10.055220
c1612720 13.250 Kč 16.11.2021 10:07:52.573083
0887913a 13.200 Kč 16.11.2021 10:06:43.249894
a270a9cd 13.150 Kč 16.11.2021 10:05:56.424504
c1612720 13.100 Kč 16.11.2021 10:05:45.333553
e80cdc2e 13.050 Kč 16.11.2021 10:05:38.702124
fce45653 12.750 Kč 16.11.2021 10:05:27.811517
a270a9cd 12.700 Kč 16.11.2021 10:05:19.933327
fce45653 12.650 Kč 16.11.2021 10:05:08.064994
e80cdc2e 12.600 Kč 16.11.2021 10:04:58.286807
fce45653 12.300 Kč 16.11.2021 10:04:44.715832
a270a9cd 12.250 Kč 16.11.2021 10:04:33.700875
fce45653 12.200 Kč 16.11.2021 10:04:14.043086
a270a9cd 12.150 Kč 16.11.2021 10:04:06.262747
f26b51b2 12.100 Kč 16.11.2021 10:03:40.508687
a270a9cd 12.050 Kč 16.11.2021 10:03:19.266767
f26b51b2 12.000 Kč 16.11.2021 10:02:51.694716
a270a9cd 10.200 Kč 16.11.2021 10:02:45.233506
fce45653 10.150 Kč 16.11.2021 10:02:19.404238
5fe69630 10.100 Kč 16.11.2021 10:02:10.296561
dccf734a 10.050 Kč 16.11.2021 10:00:36.774543
5fe69630 10.000 Kč 16.11.2021 10:00:32.356439

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19173/15-125
Začátek dražby16.11.2021 10:00
Konec dražby16.11.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání10.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1519173125, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 25.11.2021 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 11.11.2021 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace