Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/2 lesa, k.ú. Újezd u Černé Hory

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 12876/15-111
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

9e659321
12.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9e659321 12.000 Kč 23.11.2021 10:26:22.883753

KrajJihomoravský kraj
OkresBlansko
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 12876/15-111
Začátek dražby23.11.2021 10:00
Konec dražby23.11.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)18.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol1287615
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražený pozemek parc. č. 578 se nachází cca 450 m severovýchodně od okraje zastavěné části obce Újezd u Černé Hory. Jedná se o lesní pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je lesní pozemek vedený jako lesní pozemek o výměře 1 836 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a je součástí okolního lesního porostu. Na pozemku se nachází smíšený lesní porost (smrk, dub, borovice, třešeň) starý cca 121 let. Pozemek je svažitý k severozápadní straně. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta. Dražený podíl představuje velikost id. 1/2 nemovité věci.




Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Újezd u Černé Hory 54, Adresa, Újezd u Černé Hory, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace