Rodinný dům v centru města Chrastava, okr. Liberec

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 222 EX 2786/20-200
Nejnižší podání 2.874.600 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajLiberecký kraj
OkresLiberec
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby222 EX 2786/20-200
Začátek dražby18.11.2021 10:00
Konec dražby18.11.2021 11:00

Dražebník

Exekutorský Žďár nad Sázavou, Mgr. Jana Slušná
Jamská 1670/30, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Slušná
telefon: +420 563 034 049,
podatelna@slusna-exekuce.cz


Nejnižší podání2.874.600 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.311.900 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6880771088/2700
Variabilní symbol278620
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je rodinný dům včetně pozemků o velikosti 646 m2 v centru města Chrastava, okres Liberec. Jedná se stavbu rodinného domu ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími. Okna jsou hnědá dřevěná. Hlavní vstup do domu je z ulice Turpišova. Vchod je chráněn malou markýzou dřevěné konstrukce. Vchodové dveře jsou rovněž hnědé dřevěné. Dům je omítnutý, kde na spodní části fasády a okolo vchodových dveří dochází k odlupování povrchové úpravy. Na severovýchodní a jihozápadní fasádě domu se zhruba v polovině nachází římsa s klempířským oplechováním. V oblasti střechy se na zmíněných dvou fasádách objevují jemně ozdobné prvky. Střecha je plochá. Dle informací z katastru nemovitostí je objekt napojen na přípojku elektřiny, vody, plynu a kanalizace zajištěno. Vytápění je zajištěno lokálním kotlem. K domu náleží zděný přístavek, který je umístěn na zahradě domu. Jedná se stavbu s jedním podlažím. Fasáda objektu je viditelně poničena. Vchod do přístavku je možný pouze ze zahrady náležící k domu. Otvory jsou opatřeny rovněž dřevěnými výplněmi. Přístavek je zastřešen šiknou střechou. Na zahradě se dále nachází skleník a drobné dřeviny. S ohledem na nesoučinnost povinné společnosti, nebylo možné provést místní šetření vnitřních prostor rodinného domu. Z tohoto důvodu je předpokládán standardní stav interiéru rodinného domu s přihlédnutím k celkovému stavu objektu. Zahrada domu navazuje na dům jihovýchodním směrem. Převážně je tvořena trvalým travnatým porostem či drobnými keři. Zahrada je udržována. Nachází se zde dlážděná část, která slouží pro vstup do objektů (rodinný dům, přístavek) a skleník. Funkční celek je ze dvou stran oplocen zděným plotem, na kterém je vzhledem k jeho popraskání zřetelná známka opotřebení. Ze severovýchodu je celek oplocen plotem ze zděné podezdívky a sloupů s dřevěnými výplněmi, z čtvrté strany dům navazuje na uliční čáru. Na hranici pozemku se nachází kabelový pilíř. Možnost parkování je na pozemku, na zámkovou dlažbou dlážděném vjezdu do přístavku. Veškerá občanská vybavenost se nachází v blízkosti domu. Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Žitavská 219, Adresa, Chrastava, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace