Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/24 orné půdy a louky, k.ú. Domašov nad Bystřicí

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 8150/15-117
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 8150/15-117
Začátek dražby24.11.2021 10:00
Konec dražby24.11.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)18.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0815015
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražené pozemky se nacházejí cca 2,3 km severovýchodně od okraje zastavěné části obce Domašov nad Bystřicí. Dražený spoluvlastnický podíl na nemovité věci je o velikosti id. 1/24. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a trvalý travní porost o výměře 37 992 m2. Soubor pozemků není v terénu blíže ohraničený a nachází se částečně v lánu. Na travnatých pozemcích parc. č. 1732, parc. č. 1733, parc. č. 1734 a parc. č. 1740 se nachází jehličnaté porosty a mýtiny. Ostatní pozemky jsou zemědělské. Pozemky jsou svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky částečně využívané. K pozemkům vede nezpevněná příjezdová cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1735/1, který je ve vlastnictví České republiky.

 

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Berounská 1, Adresa, Domašov nad Bystřicí, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace