Dražba Nemovité věci k.ú.: Olomouc-město, obec Olomouc

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 09959/16-072
Nejnižší podání 510.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 09959/16-072
Začátek dražby04.01.2022 10:00
Konec dražby04.01.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání510.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.020.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0995916
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o řadovou krajní, podsklepenou, přízemní stavbu bez č.p./č.e. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná. Střecha budovy je částečně sedlová a částečně pultová s krytinou z osinkocementových šablon. Střecha je opatřena žlaby se svody. Vchodové dveře do domu jsou dřevěné plné. Objekt nemá okna. Fasáda domu je vápenná a není zateplená. 


Dle sdělení odborného stavebního referenta byl objekt uveden do provozu v roce 1992 a byl využíván jako letní WC pro hosty k přilehlé zahrádce restaurace. V objektu se nachází provozní místnost (4,39 m2), koupelna (5,15 m2), sklad 1 (4,32 m2), sklad 2 (7,65 m2), WC (5,68 m2). Podlahy jsou pokryté keramickou dlažbou. Obklady jsou z keramické. Vnitřní dveře jsou dřevěné, plné. Vytápění chybí. Koupelna je pravděpodobně ve stavu nedokončené rekonstrukce. Na několika místech jsou patrné známky po zatékání vody ze střechy a také známky po vzlínající vlhkosti. Přístup k objektu je přes pozemek soukromého vlastníka a přes budovu č.p. 95/10 Blažejské náměstí, v níž se nachází restaurace Michalský Výpad a oceňovaná nemovitá věc je pravděpodobně tímto zařízením využívána. Zpevněná komunikace, se kterou oceňovaná nemovitá věc sousedí, leží v jiné výškové úrovni.


Nájemní smlouvy nebyly zjištěny nebo předloženy. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Součástí nemovité věci jsou IS. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Ohledání bylo provedeno dne 12.8.2020. Nebyla předložena stavebně technická ani jiná dokumentace.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

  • Od 29.12.2021 14:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Aksamitova 654/2, Adresa, Olomouc, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace