Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/24 orné půdy a louky, k.ú. Domašov nad Bystřicí

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 8150/15-124
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 30

Nejvyšší podání

0f7647ce
43.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0f7647ce 43.000 Kč 12.1.2022 11:02:03.673473
e2dd5b8d 42.000 Kč 12.1.2022 11:01:36.110715
0f7647ce 41.000 Kč 12.1.2022 10:57:42.745772
e2dd5b8d 40.000 Kč 12.1.2022 10:57:19.570333
0f7647ce 39.000 Kč 12.1.2022 10:52:55.374977
e2dd5b8d 38.000 Kč 12.1.2022 10:52:42.766284
0f7647ce 37.000 Kč 12.1.2022 10:47:55.952656
e2dd5b8d 36.000 Kč 12.1.2022 10:47:44.344760
0f7647ce 35.000 Kč 12.1.2022 10:44:24.931380
e2dd5b8d 34.000 Kč 12.1.2022 10:43:59.038018
0f7647ce 33.000 Kč 12.1.2022 10:43:23.535751
488b40fa 32.000 Kč 12.1.2022 10:43:11.533247
0f7647ce 31.000 Kč 12.1.2022 10:42:48.107726
488b40fa 30.000 Kč 12.1.2022 10:42:35.117942
0f7647ce 29.000 Kč 12.1.2022 10:40:41.036360
e2dd5b8d 27.000 Kč 12.1.2022 10:40:19.144227
0f7647ce 26.000 Kč 12.1.2022 10:37:09.200676
e2dd5b8d 24.000 Kč 12.1.2022 10:36:53.567680
0f7647ce 23.000 Kč 12.1.2022 10:35:08.438088
488b40fa 22.000 Kč 12.1.2022 10:35:00.561358
0f7647ce 21.000 Kč 12.1.2022 10:32:53.647054
e2dd5b8d 20.000 Kč 12.1.2022 10:32:43.519530
0f7647ce 19.000 Kč 12.1.2022 10:31:24.584200
488b40fa 18.000 Kč 12.1.2022 10:29:22.212730
0f7647ce 17.000 Kč 12.1.2022 10:28:06.599414
488b40fa 16.000 Kč 12.1.2022 10:26:08.081288
0f7647ce 15.000 Kč 12.1.2022 10:20:38.273940
e2dd5b8d 14.000 Kč 12.1.2022 10:19:30.551763
0f7647ce 13.000 Kč 12.1.2022 10:14:37.011705
9ca1f587 12.000 Kč 12.1.2022 10:01:05.296839

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 8150/15-124
Začátek dražby12.01.2022 10:00
Konec dražby12.01.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)18.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0815015
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražené pozemky se nacházejí cca 2,3 km severovýchodně od okraje zastavěné části obce Domašov nad Bystřicí. Dražený spoluvlastnický podíl na nemovité věci je o velikosti id. 1/24. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda a trvalý travní porost o výměře 37 992 m2. Soubor pozemků není v terénu blíže ohraničený a nachází se částečně v lánu. Na travnatých pozemcích parc. č. 1732, parc. č. 1733, parc. č. 1734 a parc. č. 1740 se nachází jehličnaté porosty a mýtiny. Ostatní pozemky jsou zemědělské. Pozemky jsou svažité k severovýchodní straně. V době oceňování byly pozemky částečně využívané. K pozemkům vede nezpevněná příjezdová cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1735/1, který je ve vlastnictví České republiky.

 

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Berounská 1, Adresa, Domašov nad Bystřicí, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.