Podíl o velikosti 1/2 na rodinném domě v obci Praha - Lipence

Upuštěná

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby N 3/2021
Nejnižší podání 2.400.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ZRUŠENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyUpuštěná
Typ dražbyVeřejná dražba nedobrovolná
Číslo dražbyN 3/2021
Začátek dražby09.03.2022 11:00
Konec dražby09.03.2022 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání2.400.000 Kč
Cena předmětu dražby3.600.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol32021
Specifický symbolRČ nebo IČ
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 775/1  o výměře 320 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

  Součástí je stavba: Lipence, č.p. 311, rodinný dům

  Stavba stojí na pozemku parc. č.: 775/1,

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 775/2  o výměře 30 m2, vedený jako zastavěná plocha a nádvoří,

  Součástí je stavba: bez čp/če, garáž

  Stavba stojí na pozemku parc. č.: 775/2,

 • Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 776  o výměře 181 m2, vedený jako zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond,

   

  vše zapsané na listu vlastnictví č. 184, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, v katastrálním území Lipence, v obci Praha, Okres Hlavní město Praha.

 

Rodinný dům č.p. 311:

Znalec nebyl do nemovitosti vpuštěn, proto některé údaje v posudku byly použity dle vnějšího stavebně technického provedení. Rozměry byly převzaty z mapových podkladů. Dle požadavku objednatele posudku tak byl posudek proveden bez prohlídky interiéru.

Oceňovaná nemovitá věc je samostatně stojící objekt rodinného domu, se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný, střecha je sklonitá s krytinou z pálené tašky, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Okna jsou plastová, vnitřní vybavení předpokládám standardní. U domu se nachází vedlejší stavby a garáž. Celkový stav je průměrný. Napojení na IS nezjištěno, předpokládám NN, veřejný vodovod, kanalizaci a plyn.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 22.2.2022 v 11:00 hodin
2. termín dne 23.2.2022 v 16:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 311 (Ovocnářská 311, Lipence, 155 31 Praha 5), stavba stojí na pozemku parc. č.: 775/1, vše zapsané na listu vlastnictví č. 184, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha, v katastrálním území Lipence, v obci Praha, Okres Hlavní město Praha.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Ke dni vydání dražební vyhlášky nepřihlásil dosud žádný z dražebních věřitelů žádnou svoji pohledávku.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Petra Jechová, bytem Zemské právo 1574/3, Hostivař, 102 00 Praha 10


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ovocnářská 311, Adresa, Praha-Lipence, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.