Dražba pozemku vedeného k.ú. jako orná půda, k.ú. Přibice, okr. Brno - venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 9973/20-039
Nejnižší podání 142.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 12

Nejvyšší podání

24e4fe39
177.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
24e4fe39 177.000 Kč 25.1.2022 10:28:08.929328
8b6ece63 174.000 Kč 25.1.2022 10:27:30.165345
24e4fe39 169.000 Kč 25.1.2022 10:27:16.020882
8b6ece63 166.000 Kč 25.1.2022 10:26:43.598717
24e4fe39 163.000 Kč 25.1.2022 10:25:49.555020
8b6ece63 160.000 Kč 25.1.2022 10:25:02.923837
24e4fe39 157.000 Kč 25.1.2022 10:24:54.196622
8b6ece63 154.000 Kč 25.1.2022 10:23:18.113765
24e4fe39 151.000 Kč 25.1.2022 10:23:06.154104
8b6ece63 148.000 Kč 25.1.2022 10:16:43.600081
24e4fe39 145.000 Kč 25.1.2022 10:16:31.439491
8b6ece63 142.000 Kč 25.1.2022 10:00:20.303998

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 9973/20-039
Začátek dražby25.01.2022 10:00
Konec dražby25.01.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání142.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)213.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0997320
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

pozemek se nachází cca 2,5 km severně od okraje zastavěné části obce Přibice. Jedná se o zemědělský pozemek obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 4 960 m2. Pozemek není v terénu blíže ohraničený a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

 V územním plánu je pozemek vedený jako plocha zemědělská – orná půda.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Přibice, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.