Majetkový podíl 1/8 na zemědělské usedlosti v obci Stránka

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 210343
Nejnižší podání 480.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresMělník
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražby210343
Začátek dražby17.02.2022 10:00
Konec dražby17.02.2022 10:30

Dražebník

OK dražebník a.s.,
Jiráskova 398, 33701 Rokycany

Kontaktní osoba

Zdeněk Zeitham
mobil: +420 737 290 158
zdenek.zeitham@okdrazebnik.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Úterý09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Středa09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 11:0012:00 - 16:00
Pátek09:00 - 11:0012:00 - 13:00

Nejnižší podání480.000 Kč
Cena předmětu dražby480.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2400766290/2010
Variabilní symbol210343
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je majetkový podíl 1/8 na RD se dvěma nadzemními podlažími (dále také „NP“) a s částečným podzemním podlažím a půdním prostorem. Jedná se o solitérní dům. Základové konstrukce jsou kamenné. Svislé nosné konstrukce jsou smíšené – kámen, cihla. Vnější povrchová úprava svislých nosných konstrukcí je tvořena vápenocementovou omítkou (nezateplenou). Střešní konstrukce je sedlového tvaru. Střešní krytina je tvořena velkoformátovými eternitovými šablonami. Okna jsou dřevěná zdvojená, špaletová. Klempířské konstrukce jsou plechové pozinkované. Stropy jsou cihelné klenby, částečně trámové s náspem. Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Interiérové dveře jsou plné, mají dřevěné zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyně je vybavena kuchyňskou linkou bez vestavěných spotřebičů. Nášlapná vrstva podlah je tvořena keramickou dlažbou, linem, prkennou podlahou, chodba má na podlaze cementový potěr. V objektu je proveden rozvod elektřiny o napětí 230V a 400V, rozvod vody z veřejného řadu, odpady jsou svedeny do jímky. Vytápění je řešeno kamny. Ohřev vody je řešen bojlerem. Odhadem byl objekt postaven v roce 1885 a sloužil pro ubytování řádových sester. V roce 1970 proběhla rekonstrukce střešní krytiny, rozvodu elektřiny, rozvodu odpadů, kuchyně a koupelny. Dispozičně je dům řešen dvougeneračně.

 


Termín prohlídky

  • Od 31.01.2022 11:00 do 31.01.2022 11:15
  • Od 02.02.2022 11:00 do 02.02.2022 11:15

Sraz zájemců o prohlídku je na adrese Stránka č.p.4, 277 35 Stránka Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. V případě dotazů se obracejte na e-mail info@okdrazebnik.cz anebo tel. č. 737 290 158.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Stránka 4, Adresa, Stránka, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.