Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/24 rodinného domu, k.ú. Dubí u Kladna

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 4092/11-116
Nejnižší podání 47.252 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 15

Nejvyšší podání

010691c7
74.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
010691c7 74.000 Kč 8.3.2022 10:29:26.979695
d2ab5715 72.000 Kč 8.3.2022 10:27:55.449553
010691c7 70.000 Kč 8.3.2022 10:19:49.129408
d2ab5715 68.000 Kč 8.3.2022 10:16:07.030537
010691c7 66.000 Kč 8.3.2022 10:15:54.022354
d2ab5715 64.000 Kč 8.3.2022 10:13:57.586721
010691c7 62.000 Kč 8.3.2022 10:13:42.668878
d2ab5715 60.000 Kč 8.3.2022 10:11:22.822521
010691c7 58.000 Kč 8.3.2022 10:10:51.905095
d2ab5715 55.252 Kč 8.3.2022 10:08:59.058294
010691c7 53.252 Kč 8.3.2022 10:07:25.524272
d2ab5715 51.252 Kč 8.3.2022 10:07:03.345508
1493f340 [priorita 1] 49.252 Kč 8.3.2022 10:05:56.547818
d2ab5715 49.252 Kč 8.3.2022 10:02:58.840637
1493f340 [priorita 1] 47.252 Kč 8.3.2022 10:02:13.424383

KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 4092/11-116
Začátek dražby08.03.2022 10:00
Konec dražby08.03.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání47.252 Kč
Výsledná cena (odhadní)70.877 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0409211
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitou věcí je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/24 řadového, podsklepeného, přízemního rodinného domu č.p. 708 Dubí s podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Budova je obývaná. Krov je dřevěný. Střecha budovy sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna domu jsou plastová nebo střešní. Fasáda budovy není zateplená. Nemovitá věc je přístupná z místní zpevněné komunikace.

 

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit.

 

Na pozemku parc. č. 441 se nachází stavba rodinného domu č.p. 708. Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 136 m2. Na pozemku se dále nachází zděná kolna s pultovou střechou. Dveře jsou plastové. Okna jsou plastová. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 437.


Termín prohlídky

  • Od 04.03.2022 15:00 do

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Závady, které prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem společnosti vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.). Závady uvedené v předchozí větě byly zjištěny, jsou jimi: věcné břemeno trpění srážkových vod a průchodů pro parc. č. 440, povinnost k parc. č. 441, věcné břemeno požívání, oprávnění pro Karolínu Jiříkovskou, povinnost k parc. č. 441 a věcné břemeno dolování, oprávnění pro Palivový kombinát Ústí, st. p. Hrbovice, povinnost k parc. č. 441


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Tichá 708, Adresa, Kladno - Dubí, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.