Rodinný dům v obci Komárno, okr. Kroměříž

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX25401/21
Nejnižší podání 1.180.000 Kč
Minimální příhoz 13.000 Kč
Počet účastníků 12
Počet podání 41

Nejvyšší podání

c8de4c41
1.839.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c8de4c41 1.839.000 Kč 11.5.2022 14:05:33.683436
b431e546 1.826.000 Kč 11.5.2022 14:05:01.300690
c8de4c41 1.813.000 Kč 11.5.2022 14:03:05.044500
b431e546 1.800.000 Kč 11.5.2022 14:02:45.871231
c8de4c41 1.763.000 Kč 11.5.2022 14:00:29.173077
b431e546 1.750.000 Kč 11.5.2022 13:59:58.408889
c8de4c41 1.713.000 Kč 11.5.2022 13:58:58.084666
b431e546 1.700.000 Kč 11.5.2022 13:55:48.008105
9eab6bc4 1.670.000 Kč 11.5.2022 13:54:28.742675
afa3428c 1.657.000 Kč 11.5.2022 13:49:19.189877
8a85ebc5 1.644.000 Kč 11.5.2022 13:48:54.285038
afa3428c 1.594.000 Kč 11.5.2022 13:48:42.323821
89da0812 1.581.000 Kč 11.5.2022 13:48:30.144288
afa3428c 1.568.000 Kč 11.5.2022 13:48:17.123843
89da0812 1.555.000 Kč 11.5.2022 13:48:03.827806
afa3428c 1.542.000 Kč 11.5.2022 13:45:22.843841
89da0812 1.529.000 Kč 11.5.2022 13:45:05.335680
afa3428c 1.516.000 Kč 11.5.2022 13:44:09.106051
8a85ebc5 1.503.000 Kč 11.5.2022 13:43:25.853434
afa3428c 1.490.000 Kč 11.5.2022 13:43:20.580905
8a85ebc5 1.477.000 Kč 11.5.2022 13:43:09.217267
ab3d2c3b 1.464.000 Kč 11.5.2022 13:43:02.724232
afa3428c 1.451.000 Kč 11.5.2022 13:41:27.133536
89da0812 1.438.000 Kč 11.5.2022 13:41:08.434730
afa3428c 1.425.000 Kč 11.5.2022 13:36:31.849363
9eab6bc4 1.412.000 Kč 11.5.2022 13:36:03.181173
afa3428c 1.362.000 Kč 11.5.2022 13:34:42.651561
8a85ebc5 1.349.000 Kč 11.5.2022 13:32:31.834791
afa3428c 1.336.000 Kč 11.5.2022 13:32:19.646801
ab3d2c3b 1.323.000 Kč 11.5.2022 13:28:40.866644
8a85ebc5 1.310.000 Kč 11.5.2022 13:22:45.828532
afa3428c 1.297.000 Kč 11.5.2022 13:22:32.061022
8a85ebc5 1.284.000 Kč 11.5.2022 13:22:10.437240
afa3428c 1.271.000 Kč 11.5.2022 13:19:11.160551
89da0812 1.258.000 Kč 11.5.2022 13:14:48.127072
ed271175 1.245.000 Kč 11.5.2022 13:14:11.840089
ab3d2c3b 1.232.000 Kč 11.5.2022 13:11:24.226064
afa3428c 1.219.000 Kč 11.5.2022 13:07:21.158621
89da0812 1.206.000 Kč 11.5.2022 13:02:22.341322
afa3428c 1.193.000 Kč 11.5.2022 13:02:04.712286
89da0812 1.180.000 Kč 11.5.2022 13:00:20.890483

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX25401/21
Začátek dražby11.05.2022 13:00
Konec dražby11.05.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.180.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.770.000 Kč
Minimální výše příhozu13.000 Kč
Dražební jistota380.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102540121
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Komárno, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Komárno č.p. 78, 768 71 Komárno. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek leží v mírně sklonitém terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 678/1 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 679/3 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Komárno, č.p. 49, 768 71 Komárno. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla vyměněna okna za nová plastová a byla provedena modernizace sociálního zázemí. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou. Na zadní obytnou část rodinného domu (pohled z příjezdové komunikace p.č. 679/3) navazuje zděná garáž se dvěma nadzemními podlažími s pultovou střechou krytou standardní krytinou. Vedle rodinného domu, vpravo (pohled z příjezdové komunikace p.č. 678/1), je situován jednoduchý dřevěný přístřešek se sedlovou střechou krytou ondulinem a přízemní vedlejší stavba ze smíšeného konstrukce se sedlovou střechou krytou taškou betonovou.

203EX25401/21, www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Komárno 78, Adresa, Komárno, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.