Podíl na rodinném domě a pozemcích v obci Chrudim, okr. Chrudim

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX44020/17
Nejnižší podání 449.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 14

Nejvyšší podání

1df06396
579.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1df06396 579.333 Kč 11.5.2022 13:54:49.877216
4bb3595f 569.333 Kč 11.5.2022 13:54:15.152821
1df06396 559.333 Kč 11.5.2022 13:50:24.357440
28a8fea9 549.333 Kč 11.5.2022 13:46:58.180925
4bb3595f 539.333 Kč 11.5.2022 13:43:00.997214
28a8fea9 529.333 Kč 11.5.2022 13:39:45.900621
1df06396 519.333 Kč 11.5.2022 13:39:22.043539
4bb3595f 509.333 Kč 11.5.2022 13:38:57.672543
1df06396 499.333 Kč 11.5.2022 13:32:49.411859
4bb3595f 489.333 Kč 11.5.2022 13:32:32.241407
1df06396 479.333 Kč 11.5.2022 13:31:51.636643
28a8fea9 469.333 Kč 11.5.2022 13:25:11.881467
1df06396 459.333 Kč 11.5.2022 13:11:06.626100
28a8fea9 449.333 Kč 11.5.2022 13:01:31.182187

KrajPardubický kraj
OkresChrudim
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX44020/17
Začátek dražby11.05.2022 13:00
Konec dražby11.05.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání449.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)674.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota130.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1104402017
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 798/1 - zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Chrudim III, č.p. 124, rod. dům (LV č. 63), pozemku p.č. St. 798/2 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 798/2), pozemku p.č. St. 798/3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav (stavba stojí na pozemku p.č. St. 798/3 ) a pozemku p.č. 3904 - ostatní plocha, LV č. 14982, vše v k.ú. Chrudim, obec Chrudim, okres Chrudim.

Dále je dražen ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/10 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1913/1 - ovocný sad, LV č. 3916, v k.ú. Chrudim, obec Chrudim, okres Chrudim.

Dále je dražen ideální spoluvlastnický podíl ve výši 41/250 k nemovité věci - objektu č.p. 124, rod. dům, příslušející k části obce Chrudim III, na pozemku p.č. St. 798/1 (LV č. 14982), LV č. 63, v k.ú. Chrudim, obec Chrudim, okres Chrudim.

203EX44020/17 www.eujicha.czMožnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno zřízení a provozování plynárenského zařízení, vstup a vzjezd v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek - vyznačeno v geom. pl. č. 4635-110/2008, které bylo zřízeno ve prospěch společnosti: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 k parcele p.č. 1913/1, kód k.ú. 654299 Chrudim. Zákonné předkupní právo vlastníka stavby: rod. dům č.p. 124, kód k.ú. 654299 Chrudim, LV 63 k parcele St. 798/1, kód k.ú. 654299 Chrudim, LV 14982. Zákonné předkupní právo vlastníka parcely St. 798/1, kód k.ú. 654299 Chrudim, LV 14982 ke stavbě: rod. dům č.p. 124, kód k.ú. 654299 Chrudim, LV 63.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Píšťovy 124, Adresa, Chrudim III, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.