Garáž, Brno - Obřany

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 12446/21 - MB
Nejnižší podání 73.333 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 39
Počet podání 75

Nejvyšší podání

821ab6bb
685.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
821ab6bb 685.000 Kč 10.5.2022 11:05:23.895417
f2e6fe17 680.000 Kč 10.5.2022 11:01:11.660972
821ab6bb 675.000 Kč 10.5.2022 10:57:42.795534
f2e6fe17 670.000 Kč 10.5.2022 10:54:49.026579
8cc5c811 665.000 Kč 10.5.2022 10:54:00.556408
f2e6fe17 660.000 Kč 10.5.2022 10:53:45.716263
8cc5c811 655.000 Kč 10.5.2022 10:53:34.058708
f2e6fe17 650.000 Kč 10.5.2022 10:51:37.778566
8cc5c811 645.000 Kč 10.5.2022 10:51:29.092498
f2e6fe17 640.000 Kč 10.5.2022 10:50:46.058717
8cc5c811 635.000 Kč 10.5.2022 10:50:37.451252
f2e6fe17 630.000 Kč 10.5.2022 10:50:23.459520
8cc5c811 625.000 Kč 10.5.2022 10:50:07.394975
f2e6fe17 620.000 Kč 10.5.2022 10:49:57.309177
4dfa1dd4 615.000 Kč 10.5.2022 10:49:21.644630
f2e6fe17 610.000 Kč 10.5.2022 10:44:50.652499
821ab6bb 605.000 Kč 10.5.2022 10:43:57.028796
8cc5c811 600.000 Kč 10.5.2022 10:39:42.044692
4dfa1dd4 595.000 Kč 10.5.2022 10:38:13.565535
821ab6bb 590.000 Kč 10.5.2022 10:37:52.647675
4dfa1dd4 585.000 Kč 10.5.2022 10:35:22.051863
8cc5c811 580.000 Kč 10.5.2022 10:34:56.058197
4dfa1dd4 575.000 Kč 10.5.2022 10:34:42.120728
821ab6bb 570.000 Kč 10.5.2022 10:34:03.745091
8cc5c811 565.000 Kč 10.5.2022 10:31:41.182785
821ab6bb 560.000 Kč 10.5.2022 10:31:24.823594
8cc5c811 555.000 Kč 10.5.2022 10:30:02.121121
821ab6bb 550.000 Kč 10.5.2022 10:28:19.746272
4dfa1dd4 545.000 Kč 10.5.2022 10:27:16.814980
8cc5c811 540.000 Kč 10.5.2022 10:26:44.480970
4dfa1dd4 535.000 Kč 10.5.2022 10:26:14.911454
8cc5c811 530.000 Kč 10.5.2022 10:25:47.393122
4dfa1dd4 525.000 Kč 10.5.2022 10:24:49.419826
821ab6bb 520.000 Kč 10.5.2022 10:24:31.424528
dac0e907 515.000 Kč 10.5.2022 10:17:50.684836
39fd605d 510.000 Kč 10.5.2022 10:13:50.669954
4dfa1dd4 505.000 Kč 10.5.2022 10:13:33.088359
8d271a27 500.000 Kč 10.5.2022 10:13:12.775294
638200b9 485.000 Kč 10.5.2022 10:13:03.622463
8d271a27 480.000 Kč 10.5.2022 10:12:51.318720
638200b9 465.000 Kč 10.5.2022 10:12:10.198078
8d271a27 460.000 Kč 10.5.2022 10:10:49.226971
638200b9 435.000 Kč 10.5.2022 10:09:28.390461
8d271a27 430.000 Kč 10.5.2022 10:08:04.887512
638200b9 410.000 Kč 10.5.2022 10:07:55.388483
4dfa1dd4 405.000 Kč 10.5.2022 10:07:34.656150
8d271a27 400.000 Kč 10.5.2022 10:07:02.431953
95bf15c7 375.000 Kč 10.5.2022 10:06:56.445863
8d271a27 370.000 Kč 10.5.2022 10:05:54.852896
5d5e9606 345.000 Kč 10.5.2022 10:04:33.525195
8d271a27 340.000 Kč 10.5.2022 10:03:35.645473
4dfa1dd4 320.000 Kč 10.5.2022 10:03:27.886257
8cc5c811 315.000 Kč 10.5.2022 10:03:18.453810
8d271a27 310.000 Kč 10.5.2022 10:03:07.109334
5388ae59 290.000 Kč 10.5.2022 10:03:00.376270
8d271a27 235.000 Kč 10.5.2022 10:02:48.113959
4dfa1dd4 230.000 Kč 10.5.2022 10:02:43.420591
5d5e9606 225.000 Kč 10.5.2022 10:02:37.063716
86f206df 215.000 Kč 10.5.2022 10:02:31.082169
4dfa1dd4 210.000 Kč 10.5.2022 10:02:23.037159
8d271a27 205.000 Kč 10.5.2022 10:02:11.915914
571f2146 200.000 Kč 10.5.2022 10:02:05.900205
4dfa1dd4 193.333 Kč 10.5.2022 10:01:44.947052
8d271a27 188.333 Kč 10.5.2022 10:01:34.406330
571f2146 183.333 Kč 10.5.2022 10:01:09.626635
0d489d16 163.333 Kč 10.5.2022 10:01:06.363540
4dfa1dd4 113.333 Kč 10.5.2022 10:01:03.709155
8d271a27 108.333 Kč 10.5.2022 10:00:58.019830
571f2146 103.333 Kč 10.5.2022 10:00:51.002553
0e446276 98.333 Kč 10.5.2022 10:00:46.640650
8d271a27 93.333 Kč 10.5.2022 10:00:42.508411
9c063671 88.333 Kč 10.5.2022 10:00:37.412773
1d42f5cc 83.333 Kč 10.5.2022 10:00:27.016165
8d271a27 78.333 Kč 10.5.2022 10:00:15.199175
5388ae59 73.333 Kč 10.5.2022 10:00:06.192721

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 12446/21 - MB
Začátek dražby10.05.2022 10:00
Konec dražby10.05.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání73.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)110.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota23.000 Kč
Bankovní účet dražebníka303865204/0300
Variabilní symbol1244621
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o řadovou vnitřní garáž s plochou střechou.

Stavebně konstrukční charakteristika:

Objekt je betonový prefabrikovaný, fasáda je s nátěrem. Střecha je plochá, krytina je lepenková, klempířské konstrukce jsou pozinkované. Vrata jsou plechové otevíravé. Objekt pravděpodobně není napojen na žádné inženýrské sítě.

Dispozičřešení:

Vzhledem k nepřístupnosti objektu nebylo možno zjistit jeho dispozičřešení.

Stáří a opotřebení:

Objekt je jeví ve zhoršeném stavebně technickém stavu se zanedbanou údržbou (provedeno vizuální prohlídkou).

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Obřany ev.č. 431, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.