id. 1/24 pozemků v Čáslavicích, okr. Třebíč

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 24727/16-MB
Nejnižší podání 8.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 7

Nejvyšší podání

c32a20fc
12.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c32a20fc 12.000 Kč 12.5.2022 9:01:58.841810
3240caef [priorita 1] 11.000 Kč 12.5.2022 9:01:30.931445
0aa86763 [priorita 1] 11.000 Kč 12.5.2022 9:01:19.650147
c32a20fc 10.000 Kč 12.5.2022 9:01:06.407036
3240caef [priorita 1] 9.000 Kč 12.5.2022 9:00:35.007283
c32a20fc 9.000 Kč 12.5.2022 9:00:26.983924
3240caef [priorita 1] 8.000 Kč 12.5.2022 9:00:05.404554

KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 24727/16-MB
Začátek dražby12.05.2022 09:00
Konec dražby12.05.2022 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání8.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka303865204/0300
Variabilní symbol2472716
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

id. 1/24 pozemků v Čáslavicích, okr. Třebíč


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Čáslavice, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.