ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 3/8, obec Bojkovice, okres Uherské Hradiště

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 07230 / 13 - 328
Nejnižší podání 53.900 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 7
Počet podání 50

Nejvyšší podání

33fb4e4a
198.111 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
33fb4e4a 198.111 Kč 5.5.2022 10:15:39.633137
b16426ef 193.111 Kč 5.5.2022 10:14:51.970341
33fb4e4a 191.111 Kč 5.5.2022 10:10:23.188948
b16426ef 186.111 Kč 5.5.2022 10:08:38.063014
33fb4e4a 184.111 Kč 5.5.2022 10:04:27.151645
34fdf07d 179.111 Kč 5.5.2022 10:03:29.593677
33fb4e4a 177.111 Kč 5.5.2022 10:00:06.164610
3215edde 172.111 Kč 5.5.2022 9:59:29.285287
33fb4e4a 170.111 Kč 5.5.2022 9:56:50.587627
3215edde 165.111 Kč 5.5.2022 9:56:17.247110
33fb4e4a 163.000 Kč 5.5.2022 9:55:59.371780
3215edde 158.000 Kč 5.5.2022 9:55:34.158287
33fb4e4a 156.000 Kč 5.5.2022 9:55:11.247298
1634677a 151.000 Kč 5.5.2022 9:54:50.959537
3215edde 149.000 Kč 5.5.2022 9:54:43.747007
33fb4e4a 147.000 Kč 5.5.2022 9:54:17.321643
3215edde 142.000 Kč 5.5.2022 9:54:04.494029
33fb4e4a 140.000 Kč 5.5.2022 9:53:45.249727
3215edde 135.000 Kč 5.5.2022 9:53:36.517094
33fb4e4a 133.000 Kč 5.5.2022 9:53:19.864765
3215edde 128.000 Kč 5.5.2022 9:53:07.518024
33fb4e4a 126.000 Kč 5.5.2022 9:52:50.308929
3215edde 121.000 Kč 5.5.2022 9:52:40.976845
33fb4e4a 119.000 Kč 5.5.2022 9:52:25.783064
3215edde 114.000 Kč 5.5.2022 9:52:07.561761
33fb4e4a 112.000 Kč 5.5.2022 9:51:56.621192
3215edde 107.000 Kč 5.5.2022 9:51:42.371237
33fb4e4a 105.000 Kč 5.5.2022 9:51:14.663568
3215edde 100.000 Kč 5.5.2022 9:48:35.845798
1634677a 98.000 Kč 5.5.2022 9:48:27.030954
3215edde 96.000 Kč 5.5.2022 9:48:21.122673
1634677a 94.000 Kč 5.5.2022 9:48:13.677171
3215edde 92.000 Kč 5.5.2022 9:47:05.264057
1634677a 90.000 Kč 5.5.2022 9:46:49.206605
3215edde 88.000 Kč 5.5.2022 9:46:08.408619
1634677a 86.000 Kč 5.5.2022 9:46:00.674642
3215edde 84.000 Kč 5.5.2022 9:45:22.450644
b16426ef 82.000 Kč 5.5.2022 9:45:14.937308
3215edde 80.000 Kč 5.5.2022 9:43:52.604428
1634677a 78.000 Kč 5.5.2022 9:43:41.858003
3215edde 76.000 Kč 5.5.2022 9:43:11.717671
1634677a 74.000 Kč 5.5.2022 9:43:03.309086
33fb4e4a 71.900 Kč 5.5.2022 9:42:57.097953
3215edde 66.900 Kč 5.5.2022 9:42:21.136676
1634677a 64.900 Kč 5.5.2022 9:41:57.777763
33fb4e4a 62.900 Kč 5.5.2022 9:40:50.367077
9fee6ae7 60.900 Kč 5.5.2022 9:38:39.204923
b16426ef 58.900 Kč 5.5.2022 9:32:27.626636
9fee6ae7 55.900 Kč 5.5.2022 9:31:57.838759
b16426ef 53.900 Kč 5.5.2022 9:30:54.772143

KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 07230 / 13 - 328
Začátek dražby05.05.2022 09:30
Konec dražby05.05.2022 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání53.900 Kč
Výsledná cena (odhadní)77.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol110723013
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 3/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 83 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Bzová, č.p. 4, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 83) a pozemku p.č. 118 - zahrada, vše v k.ú. Bzová u Uherského Brodu, obec Bojkovice, okres Uherské Hradiště. 

 

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt je ke dni ocenění v havarijním stavebně technickém stavu, narušená nosná část vodorovných konstrukcí, z části chybějící střešní konstrukce. Již prostým posouzením obvyklá cena použitelného materiálu z jejího odstranění značně převyšuje náklady na zbourání stavby a odklizení materiálu. V souladu s §26, odst. 3 uvažujeme cenu stavby jako nulovou. 

Předmětem ocenění jsou tedy pozemky p.č. St. 83 a p.č. 118. Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 3/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 83 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 118 - zahrada, vše v k.ú. Bzová u Uherského Brodu, obec Bojkovice, okres Uherské Hradiště, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Bojkovice, místní části Bzová. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2509/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Bojkovice, Sušilova 952, 687 71 Bojkovice. Dle informací ČSÚ ve městě Bojkovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města, obce Bojkovice jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „BI - plochy pro bydlení individuální“. Informace získány z WWW stránek města Bojkovice.

 

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku: a) vedlejší stavby: Na pozemku p.č. St. 83 je situována přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech s kovovými sloupky a betonovou podezdívkou, kovová vrátka, septik, zpevněná plocha betonová, přípojky IS.

 

Na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Bzová 4, Adresa, Bojkovice - Bzová, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.