Dražba podílu id. 1/4 pozemků v obci Chýnov, okr. Tábor

Do začátku dražby zbývá: 16 dnů 5 hodin 16 minut 27 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 139EX 25386/11-197
Nejnižší podání 64.040 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby139EX 25386/11-197
Začátek dražby01.09.2022 13:30
Konec dražby01.09.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Marcel Kubis, Mgr.
Masarykovo náměstí 4/44, 789 01 Zábřeh

Kontaktní osoba

Mgr. Lenka Waloszková
mobil: 725 927 656
drazby@exekucesumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání64.040 Kč
Výsledná cena (odhadní)96.060 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-5540710217/0100
Variabilní symbol112538611
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/4 pozemků v k.ú. Chýnov u Tábora, obec Chýnov, okres Tábor, které jsou situovány v severovýchodní části katastrálního území. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem přes nezpevněné pozemky, jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Chýnov, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.