Přepravní transportní bedna 200x100x100cm, 2ks, jedna bedna má poškozené panty, oděrky

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 6/22-79
Nejnižší podání 2.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 28
Počet podání 45

Nejvyšší podání

d7c74bea
12.345 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d7c74bea 12.345 Kč 17.5.2022 11:30:41.499283
b388827b 11.221 Kč 17.5.2022 11:29:34.299643
d7c74bea 11.111 Kč 17.5.2022 11:26:59.642440
b388827b 11.000 Kč 17.5.2022 11:26:10.536402
d7c74bea 10.100 Kč 17.5.2022 11:21:34.624056
b388827b 10.001 Kč 17.5.2022 11:21:01.032253
d7c74bea 9.500 Kč 17.5.2022 11:16:20.982693
b388827b 9.050 Kč 17.5.2022 11:16:01.556760
d7c74bea 9.000 Kč 17.5.2022 11:14:15.026741
b388827b 8.400 Kč 17.5.2022 11:13:35.660081
d7c74bea 8.000 Kč 17.5.2022 11:12:41.603550
b388827b 7.500 Kč 17.5.2022 11:12:32.597197
d7c74bea 7.000 Kč 17.5.2022 11:09:55.223660
b388827b 6.050 Kč 17.5.2022 11:09:33.523833
d7c74bea 6.000 Kč 17.5.2022 11:06:46.893171
e51a9e2b 5.500 Kč 17.5.2022 11:05:55.500969
4f16133d 5.000 Kč 17.5.2022 11:05:29.245071
e51a9e2b 4.600 Kč 17.5.2022 11:05:09.609287
d7c74bea 4.550 Kč 17.5.2022 11:03:09.133667
4f16133d 4.500 Kč 17.5.2022 11:02:43.022409
d7c74bea 4.450 Kč 17.5.2022 11:00:55.102634
4f16133d 4.400 Kč 17.5.2022 10:59:36.192667
d7c74bea 4.250 Kč 17.5.2022 10:59:03.781865
4f16133d 4.200 Kč 17.5.2022 10:57:30.594100
d7c74bea 4.050 Kč 17.5.2022 10:55:29.841671
4f16133d 4.000 Kč 17.5.2022 10:54:49.222349
d7c74bea 3.550 Kč 17.5.2022 10:54:06.668195
c0d72078 3.500 Kč 17.5.2022 10:53:20.692882
d7c74bea 3.400 Kč 17.5.2022 10:53:07.814214
c0d72078 3.350 Kč 17.5.2022 10:52:50.812420
d7c74bea 3.150 Kč 17.5.2022 10:52:45.125857
b388827b 3.100 Kč 17.5.2022 10:52:05.377128
d7c74bea 3.050 Kč 17.5.2022 10:51:37.918828
4f16133d 3.000 Kč 17.5.2022 10:50:46.145029
d7c74bea 2.650 Kč 17.5.2022 10:49:14.369875
4f16133d 2.600 Kč 17.5.2022 10:47:49.953978
c0d72078 2.500 Kč 17.5.2022 10:45:35.132798
4f16133d 2.400 Kč 17.5.2022 10:44:06.914912
d7c74bea 2.350 Kč 17.5.2022 10:41:09.693983
4f16133d 2.300 Kč 17.5.2022 10:38:15.944482
c0d72078 2.250 Kč 17.5.2022 10:38:00.212909
b388827b 2.150 Kč 17.5.2022 10:37:55.754999
4f16133d 2.100 Kč 17.5.2022 10:34:10.002171
7fed5903 2.050 Kč 17.5.2022 10:32:57.461315
c0d72078 2.000 Kč 17.5.2022 10:31:25.931285

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 6/22-79
Začátek dražby17.05.2022 10:30
Konec dražby17.05.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0622079, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 26.5.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 12.5.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.