Soubor vybavení a nástroje

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 6/22-80
Nejnižší podání 500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 37
Počet podání 40

Nejvyšší podání

38309524
6.250 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
38309524 6.250 Kč 17.5.2022 11:12:37.838295
762c21c1 6.200 Kč 17.5.2022 11:12:30.073533
38309524 6.150 Kč 17.5.2022 11:12:04.345056
762c21c1 6.100 Kč 17.5.2022 11:11:59.071096
38309524 6.050 Kč 17.5.2022 11:07:21.801123
7808baf0 6.000 Kč 17.5.2022 11:06:58.684209
38309524 5.950 Kč 17.5.2022 11:06:42.986921
7808baf0 5.900 Kč 17.5.2022 11:06:35.959566
38309524 5.850 Kč 17.5.2022 11:06:05.575105
7808baf0 5.800 Kč 17.5.2022 11:05:53.198690
38309524 5.700 Kč 17.5.2022 11:05:31.591594
762c21c1 5.650 Kč 17.5.2022 11:05:07.939649
043cb001 2.650 Kč 17.5.2022 11:02:41.336729
762c21c1 2.550 Kč 17.5.2022 11:01:56.118078
043cb001 2.500 Kč 17.5.2022 11:01:04.133072
38309524 2.300 Kč 17.5.2022 11:00:25.789059
043cb001 2.250 Kč 17.5.2022 11:00:06.374366
e4c8c708 2.150 Kč 17.5.2022 10:59:10.284000
3f334cf2 2.100 Kč 17.5.2022 10:59:01.203673
38309524 2.050 Kč 17.5.2022 10:57:39.292097
762c21c1 2.000 Kč 17.5.2022 10:57:17.601007
38309524 1.900 Kč 17.5.2022 10:57:06.293203
762c21c1 1.850 Kč 17.5.2022 10:55:44.432106
38309524 1.750 Kč 17.5.2022 10:53:56.342913
762c21c1 1.700 Kč 17.5.2022 10:53:32.152488
38309524 1.600 Kč 17.5.2022 10:53:14.651266
762c21c1 1.550 Kč 17.5.2022 10:53:03.451924
38309524 1.450 Kč 17.5.2022 10:52:06.429540
04f87cc7 1.400 Kč 17.5.2022 10:51:45.497151
762c21c1 1.350 Kč 17.5.2022 10:51:26.992115
04f87cc7 1.250 Kč 17.5.2022 10:50:18.054676
762c21c1 1.200 Kč 17.5.2022 10:45:58.852116
04f87cc7 1.100 Kč 17.5.2022 10:38:26.790026
762c21c1 1.050 Kč 17.5.2022 10:38:13.140459
44a91b2f 950 Kč 17.5.2022 10:37:30.174458
04f87cc7 900 Kč 17.5.2022 10:34:11.242359
131c8bed 850 Kč 17.5.2022 10:33:54.883565
762c21c1 600 Kč 17.5.2022 10:33:29.333763
7808baf0 550 Kč 17.5.2022 10:31:59.141608
762c21c1 500 Kč 17.5.2022 10:31:10.515179

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 6/22-80
Začátek dražby17.05.2022 10:30
Konec dražby17.05.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání500 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0622080, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 26.5.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 12.5.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.