Soubor movitých věcí: stůl dřevěný 11 ks, lavice dřevěná 10 ks

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 6/22-82
Nejnižší podání 500 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 26
Počet podání 40

Nejvyšší podání

bb45f901
7.100 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bb45f901 7.100 Kč 17.5.2022 11:15:47.786025
05798eeb 7.050 Kč 17.5.2022 11:10:49.621162
bb45f901 7.000 Kč 17.5.2022 11:06:12.352611
05798eeb 6.500 Kč 17.5.2022 11:04:00.251188
bb45f901 6.450 Kč 17.5.2022 11:03:00.346370
05798eeb 6.400 Kč 17.5.2022 11:01:19.551727
bb45f901 6.350 Kč 17.5.2022 11:01:11.046757
05798eeb 6.300 Kč 17.5.2022 11:00:42.994316
bb45f901 6.250 Kč 17.5.2022 11:00:20.804660
05798eeb 6.200 Kč 17.5.2022 10:58:51.830593
bb45f901 6.100 Kč 17.5.2022 10:57:51.304205
dd0a51d3 6.050 Kč 17.5.2022 10:56:41.504310
05798eeb 6.000 Kč 17.5.2022 10:49:33.952867
bb45f901 5.000 Kč 17.5.2022 10:48:22.664063
05798eeb 4.350 Kč 17.5.2022 10:46:55.230527
e5034749 3.350 Kč 17.5.2022 10:46:19.384979
bb45f901 3.300 Kč 17.5.2022 10:46:13.243568
05798eeb 3.200 Kč 17.5.2022 10:44:28.932361
bb45f901 3.100 Kč 17.5.2022 10:43:22.314931
e5034749 3.050 Kč 17.5.2022 10:43:08.690147
11f83a9a 3.000 Kč 17.5.2022 10:41:48.033590
e5034749 2.950 Kč 17.5.2022 10:41:00.065603
05798eeb 2.900 Kč 17.5.2022 10:38:32.731404
11f83a9a 1.900 Kč 17.5.2022 10:38:12.473799
bb45f901 1.850 Kč 17.5.2022 10:37:51.295176
e5034749 1.800 Kč 17.5.2022 10:37:41.161742
bb45f901 1.750 Kč 17.5.2022 10:36:28.137146
11f83a9a 1.700 Kč 17.5.2022 10:36:01.459877
05798eeb 1.650 Kč 17.5.2022 10:35:34.419423
11f83a9a 1.600 Kč 17.5.2022 10:35:11.717470
bb45f901 1.500 Kč 17.5.2022 10:34:53.724435
63d02a37 1.450 Kč 17.5.2022 10:34:28.312058
bb3ef291 950 Kč 17.5.2022 10:34:15.593855
e5034749 900 Kč 17.5.2022 10:34:04.539431
63d02a37 850 Kč 17.5.2022 10:33:59.933880
11f83a9a 800 Kč 17.5.2022 10:33:50.392334
bb45f901 650 Kč 17.5.2022 10:33:32.063408
05798eeb 600 Kč 17.5.2022 10:33:21.015183
63d02a37 550 Kč 17.5.2022 10:31:32.930811
05798eeb 500 Kč 17.5.2022 10:30:59.383573

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby030 DD 6/22-82
Začátek dražby17.05.2022 10:30
Konec dražby17.05.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání500 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.500 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0622082, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou movitou věc, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E) dne 26.5.2022 od 9:00 hod do 11:00 hod. Kontakt na zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného předáním movitých věcí – tel. 605 280 416. Při převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 12.5.2022 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jalovisko, Místní název, osada, Měnín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.