Rodinný dům a zahrada - Prostřední Suchá - Karviná

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 225 EX 1098/20
Nejnižší podání 3.070.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 6
Počet podání 44

Nejvyšší podání

1dc04128
3.730.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
1dc04128 3.730.000 Kč 19.5.2022 11:09:12.511893
8760939b 3.720.000 Kč 19.5.2022 11:09:04.060743
1dc04128 3.710.000 Kč 19.5.2022 11:08:49.721761
8760939b 3.700.000 Kč 19.5.2022 11:08:21.901845
1dc04128 3.690.000 Kč 19.5.2022 11:08:05.147802
8760939b 3.680.000 Kč 19.5.2022 11:07:44.138919
1dc04128 3.670.000 Kč 19.5.2022 11:07:22.947344
8760939b 3.660.000 Kč 19.5.2022 11:07:08.494548
1dc04128 3.650.000 Kč 19.5.2022 11:06:30.109320
8760939b 3.640.000 Kč 19.5.2022 11:06:12.867412
1dc04128 3.590.000 Kč 19.5.2022 11:05:49.102543
8760939b 3.580.000 Kč 19.5.2022 11:05:15.579668
1dc04128 3.530.000 Kč 19.5.2022 11:04:43.095209
8760939b 3.520.000 Kč 19.5.2022 11:04:13.291624
1dc04128 3.510.000 Kč 19.5.2022 11:03:49.087802
8760939b 3.500.000 Kč 19.5.2022 11:03:41.076013
1dc04128 3.490.000 Kč 19.5.2022 11:02:23.241566
8760939b 3.480.000 Kč 19.5.2022 11:02:04.084858
1dc04128 3.470.000 Kč 19.5.2022 10:58:48.728017
b79ab0bf 3.460.000 Kč 19.5.2022 10:58:44.222056
8760939b 3.450.000 Kč 19.5.2022 10:58:31.664316
1dc04128 3.440.000 Kč 19.5.2022 10:57:52.018232
a0f0ad33 3.430.000 Kč 19.5.2022 10:56:09.232818
1dc04128 3.410.000 Kč 19.5.2022 10:55:28.365632
a0f0ad33 3.400.000 Kč 19.5.2022 10:55:07.232817
1dc04128 3.360.000 Kč 19.5.2022 10:53:20.501505
a0f0ad33 3.350.000 Kč 19.5.2022 10:53:16.529770
1dc04128 3.310.000 Kč 19.5.2022 10:51:31.904957
0da160ba 3.300.000 Kč 19.5.2022 10:51:05.443793
1dc04128 3.290.000 Kč 19.5.2022 10:50:52.265627
0da160ba 3.280.000 Kč 19.5.2022 10:50:41.183042
971be287 3.270.000 Kč 19.5.2022 10:50:18.663298
1dc04128 3.260.000 Kč 19.5.2022 10:50:07.378304
0da160ba 3.250.000 Kč 19.5.2022 10:49:29.401841
a0f0ad33 3.240.000 Kč 19.5.2022 10:49:09.229208
0da160ba 3.190.000 Kč 19.5.2022 10:47:47.846441
971be287 3.180.000 Kč 19.5.2022 10:47:19.081793
0da160ba 3.170.000 Kč 19.5.2022 10:46:56.225229
971be287 3.160.000 Kč 19.5.2022 10:44:30.639942
a0f0ad33 3.150.000 Kč 19.5.2022 10:44:15.583674
971be287 3.100.000 Kč 19.5.2022 10:43:17.877567
0da160ba 3.090.000 Kč 19.5.2022 10:43:06.166408
971be287 3.080.000 Kč 19.5.2022 10:27:47.361953
0da160ba 3.070.000 Kč 19.5.2022 10:04:19.454742

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby225 EX 1098/20
Začátek dražby19.05.2022 10:00
Konec dražby19.05.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Šumperk, Pavla Nevěřilová, JUDr.
K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba

Jana Pěkná
telefon: 583 301 462,
pekna@exekutor-sumperk.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 15:00
Pátek08:00 - 11:00

Nejnižší podání3.070.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.605.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka245529199/0300
Variabilní symbol0109820
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

nemovitých věcí povinného:

zapsaných na listu vlastnictví č. 69 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě - Katastrálního pracoviště Ostrava, pro obec Havířov, kat. území Prostřední Suchá.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Prostřední Suchá, Část obce, Havířov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.