1/2 bytové jednotky 2+1 v Českém Krumlově, k.ú. Přísečná-Domoradice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 227 DD 2/22-4
Nejnižší podání 1.209.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 5

Nejvyšší podání

2d0b53de
1.249.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2d0b53de 1.249.000 Kč 14.6.2022 11:05:17.386747
9269a664 1.239.000 Kč 14.6.2022 11:05:05.815086
2d0b53de 1.229.000 Kč 14.6.2022 11:00:06.100345
9269a664 1.219.000 Kč 14.6.2022 10:59:42.004077
2d0b53de 1.209.000 Kč 14.6.2022 10:31:49.130961

KrajJihočeský kraj
OkresČeský Krumlov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby227 DD 2/22-4
Začátek dražby14.06.2022 10:00
Konec dražby14.06.2022 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-město, Mgr. Martin Kubena
Cejl 107, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Martin Kubena
mobil: 605495881
info@exekutorkubena.cz


Nejnižší podání1.209.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.209.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka297080397/0300
Variabilní symbol2270222
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Bytová jednotka je umístěna v 2. podlaží objektu a dispozičně se jedná o 2+1. Podlahová plocha je stanovena odhadem podle velikosti sousední bytové jednotky a činí 54 m2. Podlahová plocha vč. příslušenství činí 54 m2. Do bytové jednotky je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod, má připojení na veřejnou kanalizaci a zemní plyn zde není zaveden. V bytě je dálkové ústřední topení a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. Ohřev vody je zajištěn centrálně, dálkově. Stav oceňované bytové jednotky je dobrý.

Oceňovaná bytová jednotka je vybudována v typovém zděném bytovém domě. Počet nadzemních podlaží domu je 6 a je bez podzemního podlaží. V objektu není půda a není zde vybudováno obytné podkroví. Konstrukce objektu je cihlová a stropy jsou železobetonové monolitické. Tvar střechy je sedlový, střešní krytina je tvořena betonovou taškou a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou štukové. Objekt byl postaven odhadem v roce 1994. Stěny jsou bez vad, střecha je bez vad, okna jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vady vybavení nejsou zřejmé a v objektu jsou rozvody bez vad. Bytový dům je v dobrém stavu. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Bytový dům je situovaný v části obce Domoradice, sídliště Mír a charakter okolí odpovídá rezidenční zástavbě bytovými domy. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí domu je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí je kompletní soustava úřadů a v obci je pobočka České pošty.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Urbinská 186, Adresa, Český Krumlov - Domoradice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.