id. 1/2 orné půdy v Mohelně, okr. Třebíč

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 2033/16- MB
Nejnižší podání 13.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 26

Nejvyšší podání

e25dce1d
40.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e25dce1d 40.000 Kč 16.6.2022 10:21:08.113304
8a616189 39.000 Kč 16.6.2022 10:18:03.248004
e25dce1d 38.000 Kč 16.6.2022 10:14:32.406048
8a616189 37.000 Kč 16.6.2022 10:14:15.238338
e25dce1d 36.000 Kč 16.6.2022 10:13:23.857817
8a616189 35.000 Kč 16.6.2022 10:10:19.423017
e25dce1d 34.000 Kč 16.6.2022 10:08:38.206105
8a616189 33.000 Kč 16.6.2022 10:05:35.111164
e25dce1d 32.000 Kč 16.6.2022 10:05:27.490008
8a616189 31.000 Kč 16.6.2022 10:05:10.432770
e25dce1d 30.000 Kč 16.6.2022 10:04:28.404601
8a616189 29.000 Kč 16.6.2022 10:01:13.680684
e25dce1d 28.000 Kč 16.6.2022 10:01:06.067787
8a616189 27.000 Kč 16.6.2022 9:57:53.432832
2ad9bf29 26.000 Kč 16.6.2022 9:57:01.271495
8a616189 25.000 Kč 16.6.2022 9:56:49.028828
e25dce1d 24.000 Kč 16.6.2022 9:55:35.097109
8a616189 23.000 Kč 16.6.2022 9:55:23.625372
92e7fe3b 22.000 Kč 16.6.2022 9:54:34.381515
8a616189 21.000 Kč 16.6.2022 9:53:46.492837
e25dce1d 20.000 Kč 16.6.2022 9:53:40.459517
2ad9bf29 17.333 Kč 16.6.2022 9:53:10.641978
8a616189 16.333 Kč 16.6.2022 9:52:42.170416
2ad9bf29 15.333 Kč 16.6.2022 9:52:07.738373
33c17772 14.333 Kč 16.6.2022 9:44:06.000929
2ad9bf29 13.333 Kč 16.6.2022 9:30:32.298453

KrajVysočina
OkresTřebíč
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 2033/16- MB
Začátek dražby16.06.2022 09:30
Konec dražby16.06.2022 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání13.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)20.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol203316
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

id. 1/2 orné půdy v Mohelně, okr. Třebíč


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Nájemní smlouva č. 610/2011 uzavřená mezi povinnou a Agro Mohelno, s.r.o., se dílem Mohelno 541, PSČ 675 75, IČ: 49450522, kdy nájemné je stanoveno ve výši 1.200,- Kč /ha, tj. celkem 70,- Kč ročně.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Mohelno, Městys, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.