2. kolo - Družstevní podíl - byt 3+1 v Mostě, okr. Most

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 3809/20- MB3
Nejnižší podání 527.500 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 4
Počet podání 35

Nejvyšší podání

0c16de80
947.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0c16de80 947.500 Kč 16.6.2022 11:01:37.953241
f166ece4 937.500 Kč 16.6.2022 10:58:39.943495
0c16de80 927.500 Kč 16.6.2022 10:54:20.916724
f166ece4 917.500 Kč 16.6.2022 10:51:06.383767
0c16de80 907.500 Kč 16.6.2022 10:46:32.151030
36350dba 887.500 Kč 16.6.2022 10:44:20.150636
0c16de80 877.500 Kč 16.6.2022 10:44:04.320946
36350dba 857.500 Kč 16.6.2022 10:42:17.348737
0c16de80 847.500 Kč 16.6.2022 10:42:08.540729
36350dba 827.500 Kč 16.6.2022 10:40:40.057590
0c16de80 817.500 Kč 16.6.2022 10:40:34.379234
36350dba 807.500 Kč 16.6.2022 10:40:19.027163
0c16de80 797.500 Kč 16.6.2022 10:40:13.385126
36350dba 787.500 Kč 16.6.2022 10:36:45.671102
0c16de80 777.500 Kč 16.6.2022 10:36:39.929978
36350dba 757.500 Kč 16.6.2022 10:33:30.656819
7f2195bb 747.500 Kč 16.6.2022 10:33:23.302972
36350dba 727.500 Kč 16.6.2022 10:32:58.409215
0c16de80 717.500 Kč 16.6.2022 10:32:51.917596
36350dba 697.500 Kč 16.6.2022 10:31:03.987777
0c16de80 687.500 Kč 16.6.2022 10:30:57.641635
36350dba 667.500 Kč 16.6.2022 10:28:38.552400
0c16de80 657.500 Kč 16.6.2022 10:28:31.171283
36350dba 637.500 Kč 16.6.2022 10:26:23.312682
0c16de80 627.500 Kč 16.6.2022 10:26:15.811378
36350dba 617.500 Kč 16.6.2022 10:25:24.325357
0c16de80 607.500 Kč 16.6.2022 10:25:17.251252
36350dba 597.500 Kč 16.6.2022 10:21:50.076405
0c16de80 587.500 Kč 16.6.2022 10:21:37.394324
36350dba 577.500 Kč 16.6.2022 10:19:45.317053
0c16de80 567.500 Kč 16.6.2022 10:18:27.985025
36350dba 557.500 Kč 16.6.2022 10:08:39.321323
0c16de80 547.500 Kč 16.6.2022 10:08:24.461530
36350dba 537.500 Kč 16.6.2022 10:00:48.204904
7f2195bb 527.500 Kč 16.6.2022 10:00:20.118900

KrajÚstecký kraj
OkresMost
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 3809/20- MB3
Začátek dražby16.06.2022 10:00
Konec dražby16.06.2022 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání527.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.055.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota250.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol380920
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu členských práv a povinností člena Stavebního bytového družstva Krušnohor, Čsl. armády 1766/84, 434 01 Most, IČO: 00043257, s právem užívání družstevního bytu č. 004 v budově č.p. 865, příslušející k části obce Most II, na pozemku p.č. 4975/26, zapsané na listu vlastnictví č. 6224, vše v k.ú. Most II, obec Most, okres Most, který se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici Josefa Ševčíka. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě Most se nacházejí kompletní inženýrské sítě.

Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 4975/222 a dále přes pozemek p.č. 4975/193, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Most. Pozemek pod objektem p.č. 4975/26 (LV č. 6224) je ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Krušnohor. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem a na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 30-ti lety. V posledních letech bylo provedeno zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem a byla provedena výměna původních oken za nová.

Družstevní byt je dispozičně řešen jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Dle dostupných informací byly zjištěny tyto výměry podlahových ploch:

Podlahové plochy (PP): Celková podlahová plocha 68,49 m2

Výše nesplacené anuity činí ke dni 31.12.2020 částku 10.901,- Kč.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bylo zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Josefa Ševčíka 865/22, Adresa, Most, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.